Starten met een Social Lab

Een nieuwe leeromgeving start je niet van het ene op het andere moment. Een hybride leeromgeving al zeker niet. Daarbij zijn diverse partijen betrokken en is het belangrijk om ieders belangen goed oog te blijven houden. De onderzoeken vanuit Project Social Labs richtten zich bewust op het ontwerp en de implementatie van hybride leeromgevingen. Hoewel het niet de nadruk heeft in onze onderzoeken, valt uit de data wel goed op te maken dat het voor duurzame borging essentieel is dat er in de totstandkoming van de labs, voorafgaand aan deze specifieke ontwerpkeuzes, gewerkt wordt aan het creëren van een basis voor samenwerking.

Aspecten die van belang lijken in deze ‘basis’ staan geduid in het framework dat vanuit Project Social Labs voor de TEC Spaces is ontwikkeld. Dit framework lijkt breed toepasbaar voor hybride leeromgevingen, echter vraagt dit nog om validatie. Je vindt het framework hier. Wat precies in de basis van de samenwerking van belang is, vergt nader onderzoek.

Project WIN, een ander instituutsoverstijgend project van Fontys, werkt aan een instrumentarium dat mogelijk ook voor social labs interessante inzichten geeft om te zorgen voor goede kwaliteit van de samenwerking. Elders op het Fontys KennisNetwerk is meer te vinden over Het WIN-project.

Fontys Hybride Leeromgevingen Framework (download pdf)