Netwerken

Sfeerafbeelding Fontys

Aansluiting & Instroom

Netwerk Aansluiting en instroom

Voor iedereen die zich inzet om de aansluiting met en de instroom van het toeleverend onderwijs te verbeteren is er drie keer per jaar een netwerkbijeenkomst Aansluiting & Instroom.

Tijdens deze bijeenkomsten informeren we elkaar over mooie initiatieven en projecten die de samenwerking met het vo en mbo versterken. Daarnaast gaan we met elkaar en met het vo en mbo in gesprek om de goede ideeën die er zijn samen op te pakken.

Netwerk toeleverend onderwijs

Fontys heeft voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs verschillende netwerken ingericht. Op deze manier zijn er vaste aanspreekpunten voor zowel decanen, mentoren, docenten en schoolleiding. Belangrijkste doel van alle netwerken is het delen van kennis, het versterken van de samenwerking en het intensiveren van de relatie met de partners van Fontys zodat leerlingen en studenten een passende onderwijsloopbaan krijgen die aansluit bij de regionale uitdagingen.

Meld je aan bij een van de volgende adviseurs:

Netwerk toeleverend onderwijs - MBO

Voor het MBO heeft Fontys twee netwerken ingericht om de samenwerking te intensiveren en de kennisdeling te versterken. Deze netwerken noemen we de Kleine kring MBO en Grote kring MBO.

Kleine kring MBO
Met een aantal MBO’s heeft Fontys een hechte relatie en intensief contact. Deze MBO’s vormend de kleine kring. In deze kleine kring is er een formele samenwerking met het MBO op basis van een convenant en wordt aan kennisdeling en informatie-uitwisseling gewerkt inzake projecten en interventies die bijdragen aan een succesvolle doorstroom en verhoging van het studiesucces van studenten.

Grote kring MBO
Naast de kleine kring MBO heeft Fontys een breed netwerk van MBO-instellingen waarin wordt gewerkt aan kennisdeling en informatie-uitwisseling inzake succesvolle doorstroom. Dit netwerk heet de grote kring MBO. Binnen de grote kring MBO worden (ook) de uitkomsten, resultaten en bevindingen gedeeld die naar voren komen vanuit de kleine kring MBO.

Management-events
Om op alle niveaus blijvende aandacht te vragen voor duurzame samenwerking met het MBO en het thema aansluiting, worden er in de regio’s Tilburg, Eindhoven en Limburg management events georganiseerd. Deze events zijn mede ingegeven door de uitdagingen waarvoor het beroepsonderwijs de komende jaren staat en de gezamenlijke ambities die hier een antwoord op kunnen geven. Een belangrijk element in de intensivering van de samenwerking is zorg te dragen voor een soepele overgang tussen mbo en hbo voor toekomstige studenten, zodat zij succesvoller doorstromen en hun studiesucces wordt vergroot en een baan vinden op de (regionale) arbeidsmarkt.

Accountmanagers netwerk

Het accountmanagers netwerk hogescholen en intercollegiaal overleg zijn netwerken waarin kennisdeling en leren van best practises centraal staan.

Meld je aan bij een van de volgende adviseurs:

Sfeerafbeelding Fontys

Onderwijsontwikkeling

Fontys HILL netwerk

Wil je de HILL principes als uitgangspunt benutten bij het ontwerpen van je onderwijs? Wil je ervaringen delen, inspiratie opdoen of dilemma's voorleggen? Meld je aan bij het Fontys HILL netwerk.

Netwerk voor bildung in het onderwijs

Wil je weten hoe je bildung in je onderwijs kunt integreren? Wil je ervaringen delen of juist inspiratie opdoen? Meld je aan bij het netwerk bildung binnen Fontys.

Meld je aan via Martijn Hendrikx

Netwerk autonomie ondersteuning

Hoe zorg je er als docent voor dat de student een steeds grotere mate van invloed krijgt op wat hij doet, leert en hoe hij leert? In dit netwerk delen we ervaringen, doen we onderzoek en voeren we experimenten uit. We leren van elkaar en met elkaar.

meld je aan via Brechje Schouten

Netwerk didactiek en blended learning

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maak gebruik van de kennis en ervaring van collega onderwijskundigen. Elk jaar organiseren we tussen oktober en april vijf bijeenkomsten en één conferentie. Momenteel is er uitwisseling via MS Teams. Zo bouwen we samen aan het netwerk ‘Didactiek en Blended learning’. Het netwerk bestaat uit ruim 100 collega’s waarbij alle instituten vertegenwoordigd zijn.

Netwerk Associate degree

Ben je betrokken bij de Associate degree (Ad), geef je les binnen een Ad of wil je gewoon meer weten over onderwerpen die spelen binnen Ad’s? Sluit je dan aan bij ons netwerk.

Twee keer per jaar organiseren we een bijeenkomst over een actueel onderwerp. Zo delen we kennis en ervaring en houden we elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Meld je aan bij w.vanrijsewijk@fontys.nl.

Netwerk Toetsing

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maak gebruik van de kennis en ervaring van collega onderwijskundigen. Elk jaar organiseren we twee bijeenkomsten. Zo bouwen we samen aan het netwerk ‘Toetsing’. Het netwerk bestaat uit ruim 100 collega’s waarbij alle instituten vertegenwoordigd zijn.

Mocht jullie toetsdeskundige nog niet aangesloten zijn bij het 'Fontys Netwerk Toetsing' en daardoor geen toegang hebben tot de betreffende MS teams omgeving, dan kan deze collega toegang krijgen tot deze omgeving via onderstaande link 'ms teams Fontys netwerk toetsing' of met deze teamcode: yzninhm.