Hoe werken wij aan studiesucces?

Een evenwichtige combinatie van maatregelen is nodig om effectief te sturen op studiesucces. Om instituten, opleidingen en docenten te helpen bij deze taak, is het Programma Studiesucces in het leven geroepen. Experts van drie diensten – Studentenvoorzieningen, Onderwijs en Onderzoek, en Marketing en Communicatie – verzamelen kwantitatieve en kwalitatieve informatie en vertalen deze vervolgens in instrumenten, methodieken en interventies. Op deze manier kunnen we op maat en altijd in samenhang met elkaar, studiesucces positief beïnvloeden.

Download dit boekje Download dit boekje

Sfeerafbeelding Fontys