Optimaliseren aansluiting toeleverend onderwijs

Meer informatie, neem contact op met de werkgroep aansluiting:

Sfeerafbeelding Fontys

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar die ingezet kunnen worden om deze ideeën en concrete plannen te ondersteunen. Daarnaast kan de werkgroep project- en procesmatige ondersteuning bieden aan de samenwerking met het vo en mbo.

Optimalisatie samenwerking met toeleverend onderwijs

Om het studiesucces te vergroten kunnen we in samenwerking met het toeleverend onderwijs aan verschillende knoppen draaien. Dat kan zijn het opzetten van een programma voor docentuitwisseling, de ontwikkeling van een keuzedeel, werken aan hbo-vaardigheden, de opzet van een doorlopende leerlijn of het organiseren van een buddy-traject om studenten beter te laten landen.

Heb jij ideeën of concrete plannen om de aansluiting met het toeleverend onderwijs te versterken? Of wil je samen sparren over mogelijkheden die er zijn? Neem dan contact op met de werkgroep Aansluiting die Fontysbreed aan de slag is om samen met de instituten, het vo en het mbo de samenwerking te verbeteren.

Docentenuitwisseling

Werken aan de versterking van de doorlopende leerlijn: het op één lijn brengen van elkaars curricula (door- en afstroom faciliteren) en daarbij de afstemming zoeken. Dit om bij de overstap van vo/mbo naar hbo (en andersom) zo min mogelijk overlap of gaten in het leerproces laten.

Daarbij gaat het zowel om verticale leerlijnen (van het ene leerjaar naar het andere leerjaar) als om horizontale leerlijnen (samenhang tussen vakken en leergebieden).

Hiervoor is het noodzakelijk dat docenten binnen vo/mbo en hbo elkaars onderwijs en didactische (werk)vormen leren kennen. Dat vraagt om deskundigheidsbevordering van docenten binnen vo/mbo en hbo.

Wil je dit in gang zetten? Neem contact met ons op.