Publicaties

Programma Studiesucces Fontys (2021). Samen het verschil maken. De belangrijkste inzichten en ervaringen in effectief werken aan studiesucces. Fontys

Meens, E.E.M. (2020). Een leven lang kiezen. Het coachen van loopbaan- en levenskeuzes. Amsterdam: Boom uitgevers

Maklu.van Gorp, S., Houtkamp, R., & Meens, E. (2014). KompASS voor studiesucces.: Wegwijzer voor begeleiders en docenten van studenten met autisme
(Vol. 13).

Bodewes, D., & Meens, E.E.M. (2022).Motivatie en nieuwsgierigheid. Een bekende maar nog oppervlakkig begrepen relatie. Tijdschrift Positieve Psychologie, 4, 18-24.

Meens, E.E.M., Diwan, K., Reitz, A.K., Meyers, C., & Bakx, A.W.E.A. (2022). Professionele identiteitsontwikkeling bij pabo-studentenOnderwijstijd, 3, 25-31.

[ME1]Onder de titel link naar de pdf zetten

Meens, E.E.M., & Dijkstra, A., (2021). Verdiepingsdocument Studentsucces behorende bij Verkenningsrapport HEO met regie naar verantwoordelijkheid 2021. Vereniging Hogescholen.

Meens, E.E.M. (2021). Aan het roer. Hoe keuzes jouw levenspad bepalen. Loopbaanvisie, 2, 6-11.

Meens, E.E.M. (2020). Ode aan de imperfectie. Coachlink magazine, 14, 60-63.

Meens, E.E.M., Meulenbroeks, N., & Speetjens, J.E.F. (2020). De zelfsturende student in het hoger onderwijs. Zorgbreed 17 (4), 26-31.

Meens, E.EM., & Bakx, A.W.E.A. (2019). Studie(keuze)motieven van pabostudenten: “Ik heb altijd al juf willen worden.” Onderzoek van Onderwijs, 2, 4-10.

Meens, E.E.M. (2019). Motivatie, studiekeuze, studiesucces: Passende studiekeuzes maken en studiesucces behalen in het eerste jaar van het hbo. Zorgbreed, 2, 26-29.

Meens, E.E.M. (2019). Motivatie en welbevinden van jongvolwassenen tijdens hun studieloopbaan in het hbo. Tijdschrift Positieve Psychologie, 1, 20-26.

Meens, E.E.M. (2019). Motivatie en keuzes: een kwestie van verwachtingen. Loopbaanvisie, 2, 68-72.

Meens, E.E.M. (2018). De motivatie van aankomende studenten. Waarom de een de juiste studie kiest en de ander niet. TH&MA, 4, 17-20.