Over project Bildung

Sinds 2015 staat Bildung volop in de schijnwerpers in het Nederlandse onderwijs, en ook bij Fontys Hogescholen. De ambitie, verwoord in Fontys Focus is om alle studenten optimaal te laten ontwikkelen: 
“De kern van ons onderwijs is kwalificatie én persoonsvorming én socialisatie. Hierdoor ontwikkelt de student een eigen moreel kompas om vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid op een eigen volwassen wijze in de samenleving te leren functioneren.” (Fontys Focus)
Om duidelijk te krijgen wat vormend hoger beroepsonderwijs inhoudt én hoe je daarvan het beste werk kunt maken, is in 2017 de Fontysbrede Bildungkenniskring van start gegaan, mogelijk gemaakt door Stichting Steunfonds Fontys.

Doelen

Het 3-jarige project maakt mogelijk dat hbo-docenten van verschillende opleidingen ervaringen met en kennis over Bildung kunnen delen. Verder ontwikkelen we via praktijkonderzoek nieuwe kennis over de betekenis van Bildung voor het hoger onderwijs. Ook zorgen we ervoor dat de opgedane inzichten worden gedeeld met collega’s en een plek krijgen in de curricula van de deelnemende instellingen. Ten slotte versterken we waar mogelijk bildunginitiatieven van studenten.

Deelnemende instellingen

De volgende instituten zijn (of waren) betrokken bij het project:

  • Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK)

  • Fontys Hogeschool Kind & Educatie (FHKE)

  • Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

  • Fontys Hogeschool Pedagogiek (FHP)

  • Fontys Hogeschool HRM en Psychologie

  • Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ)

  • Fontys Hogeschool Sociale Studies (FHSS)

  • Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT)
  • Fontys Sporthogeschool
  • Fontys Paramedische Hogeschool (FPH)

Kenniskring

De kenniskring bestaat uit docenten van verschillende Fontysinstituten. Ze hebben een have dag per week om praktijkonderzoek te doen. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten geven de docenten elkaar feedback, bespreken ze inspirerende bronnen en wisselen ze ervaringen en tips uit met collega’s en studenten.

Het eerste jaar hebben veel docenten voor hun opleiding in kaart gebracht wat de stand van zaken is rond Bildung. Het tweede jaar hebben ze een educatief ontwerponderzoek gedaan, om uit te zoeken hoe een curriculumonderdeel (van een projectweek tot een didactische aanpak) bildender kan worden gemaakt.

Aan de kenniskring nemen de volgende docenten deel: Bram Gootjes, Esther Somers, Marinke Marcelis, Michiel de Koster, Monique Hamers-Regimbal, Sylvie Broos (2018-heden), Elles Velter (2017-2019), Gert-Jan van Dokkum (2017-2018), Jos Straathof (2017-2019) en Monique Schouten (2017-2019).

De kenniskring wordt geleid door dr. Wouter Sanderse, lector ‘Beroepsethiek van de leraar’ bij Fontys Hogescholen, en universitair docent bij de Universiteit voor Humanistiek (Utrecht).