Bildung

Bildung

Bildung is leren vanuit een individuele ontwikkelingsbehoefte. De vorming van de persoon van studenten heeft een doel: uitgroeien tot een volwassen persoon, die heeft leren omgaan met de vrijheid die ieder individu heeft en daarbij verantwoordelijkheid neemt voor zijn keuzen en handelen (Biesta, 2012).