Het Dialooginstrument Studiesucces

OpleidingFontysbreed
ThemaStudiesucces in de hele leeromgeving (didactiek, coaching, sociale en academische integratie, informatie en organisatie)
Soort Instrument
Doelgroepcoördinatoren, docenten en studenten
ContactpersoonNienke Meulenbroeks

Studiesucces bevorderen vraagt om verkenning en verbetering van een groot aantal verschillende factoren en de interactie daartussen (v. Berkel et al, 2012 & v.d. Boogaard, 2015). Om de rendementen van een opleiding te vergroten is altijd een mix aan maatregelen nodig waarbij het erom gaat studiebevorderende maatregelen te treffen en studiebelemmerende factoren weg te nemen.

Bij studiesucces hangt alles met elkaar samen. Hoe weet je nu als opleiding waar je moet beginnen? En hoe bewaak je de samenhang tussen de interventies die worden ingezet? Met het diagnose-instrument Studiesucces’ kunnen coördinatoren, docenten en studenten samen de factoren die van invloed zijn op studiesucces onderzoeken en interventies doen. De regie ligt in handen van de opleidingen zelf: door samen kritisch te kijken naar wat goed en niet goed gaat en vervolgens interventies te doen. Werken aan studiesucces wordt daarmee gezien als een proces waarin door middel van dialoog en samenwerking een integrale aanpak voor studiesucces tot stand komt die past in de context van het instituut en de opleiding.

Doel en doelgroep

Met het dialooginstrument Studiesucces kunnen coördinatoren, docenten en studenten van een opleiding samen factoren die van invloed zijn op studiesucces onderzoeken en interventies doen waarbij de regie in handen ligt van de opleidingen zelf.

Belangrijkste randvoorwaarden

De opleiding heeft een studiesucces gerelateerde vraag of wens en er is commitment bij de verschillende belanghebbenden om te werken aan het optimaliseren van het programma en de leeromgeving.

Er is behoefte aan een structurele aanpak, waar men vanuit een grondige analyse tot een implementatie wil komen.

Bij de sessie zijn studenten, docenten en de coördinator aanwezig.

Werkend principe

Vanuit een kwantitatieve analyse, op kwalitatieve wijze een open dialoog tussen studenten, docenten en coördinatoren bevorderen. De leeromgeving van a tot z doorlopen vanuit studiesucces.

Bronnen

Mittendorf, K. & Kienhuis, M. (2014). Bouwstenen voor SLB: van visie naar praktijk. In: Onderwijsinnovatie.

ResearchNed (2016). Monitor Beleidsmaatregelen 2015: Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs. ResearchNed: Nijmegen (in opdracht van OCW).

Tinto, V. (2012). Completing College: Rethinking institutional action. Chicago: University of Chicago Press.

Visser, K., & Jansen, E. (2012). Het samenspel van elkaar versterkende succesfactoren. In H. van Berkel, E. Jansen, & A. Bax, Studiesucces bevorderen: het kan en is niet moeilijk. Bewezen rendementsverbeteringen in het hoger onderwijs (pp. 113–128). Den Haag: Boom Lemma uitgevers.