Onderwijsontwikkeling

Vast aanbod

BKO

De BasisKwalificatie Onderwijs is een bewijs van didactische bekwaamheid van docenten.

meer weten?

BKE

Met de BasisKwalificatie Examinering weet je alles over toetsing en beoordelen.

meer weten?

Coachen voor leerprocessen

Voor medewerkers die willen professionaliseren in het coachen van studenten in groepen.

meer weten?

Coaching Traject voor Cultuur Responsief Onderwijs

Waarin de focus ligt op het ontwikkelen van cultuur responsieve lesmaterialen.

meer weten?

Maatwerk in didactiek

Maatwerktraject voor de individuele docent die veel lessen geeft en zijn eigen lespraktijk wil optimaliseren.

meer weten?

Korte docentencursus

Deze cursus levert een bijdrage aan het vergroten van kennis en vaardigheden van de beginnende HBO-docent.

meer weten?

Interculturally competent and confident teaching and coaching

Praktische handvatten om interculturele competenties te vergroten in een coachingsssitatie met studenten van een andere cultuur.

meer weten?

Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid

Deze opleiding is een vorm van docentprofessionalisering.

meer weten?

Netwerken

Binnen de netwerken worden kennis, initiatieven en projecten met elkaar gedeeld.

meer weten?