Realistische HBO ervaring

OpleidingFontysbreed
ThemaAansluiting toeleverend veld
Soort Practice based
DoelgroepAankomende studenten vanuit het mbo
ContactpersoonMia van Rijsewijk

Met het project ‘Realistische HBO ervaring” wij de mbo-student succesvoller laten doorstromen naar het hbo door de mbo studenten de mogelijkheid te geven deel te nemen aan een realistische hbo ervaring.

Wat doen we binnen dit project?

1. Een divers aanbod voor mbo studenten van realistische hbo ervaringen (modules en projecten) binnen Fontys samenstellen.
2. Het aanbod beschikbaar maken voor mbo studenten (communicatie en facilitering).
3. Faciliteren van start en afsluitende bijeenkomst voor mbo studenten, docenten en begeleiders bij deelname aan een hbo module of project.
4. Zorg dragen voor passende begeleiding van de mbo student tijdens de realistische hbo ervaring.
5. Het aanbod jaarlijks evalueren, indien nodig uitbreiden/aanpassen en zorgen voor afstemming met mbo instellingen.
6. Evalueren van de behaalde resultaten en indien nodig bijstellen aanpak.

Doel en doelgroep

De mbo studenten een levensechte hbo onderwijservaring geven door ze op hbo niveau te laten deelnemen aan verschillende activiteiten. Hierdoor krijgen ze meer inzicht in het hbo en kunnen vaker een positieve keuze voor een vervolgstudie in het hbo maken.

Bron

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2017) : StudentLab doorstroom mbo-hbo: studentplannen voor een betere doorstroom van mbo naar hbo. Den Haag, OCW

Werkend principe

• Ervaringsgericht
• Binding
• Contact met student

Belangrijkste opbrengsten

Kennis maken met hbo-vaardigheden en daarbij de benodigde begeleiding krijgen, vergroot het vertrouwen van mbo studenten. Door de realistische hbo ervaring heeft de student een beter beeld van het hbo onderwijs en zal de student een beter gefundeerde keuze kunnen maken voor een succesvolle vervolgstap in het hbo.

Belangrijkste randvoorwaarden

• Gezamenlijk eigenaarschap mbo en hbo
• Mogelijkheden voor inbedding in het mbo onderwijs
• Faciliteren in mensen

Marjon
“Naast dat er informatie werd gegeven op mijn mbo-school, ben ik ook naar de hbo-instelling gegaan. De informatieverstrekking hier was al een stuk beter, maar zou nog wel beter kunnen. Tijdens mijn proefstudeerdag bij de hbo-instelling volgden we echte lessen en maakten we een voorbeeldtentamen. Dit vond ik erg fijn! Een betere optie lijkt mij om een langdurig project aan te bieden aan mbo-studenten. Zij kunnen op deze manier écht ervaren hoe het is om op een hbo-instelling rond te lopen en op dat niveau een studie te volgen. ”.
Ilma
“ Wat ik nog mis in de voorlichting is informatie over hoe zwaar een bepaald vak is, hoe de sfeer in de klas en school is en hoe groot het niveauverschil op het hbo is in vergelijking met het mbo”.