Studiekeuzecheck (SKC) 2020

OpleidingFontysbreed
ThemaAansluiting, Oriëntatie & Matching
Soort Reflectie-instrument
DoelgroepStudiekiezers, aankomende student
ContactpersoonElkie Blokhuis en Suzanne van Gorp
Sfeerafbeelding Fontys

De SKC wordt weer verplicht

T.g.v. de lock-down in maart j.l. is de studiekeuzecheck als inschrijfvoorwaarde opgeschort: de studiekeuzecheck was de afgelopen tijd voor geen enkele student een verplichting, het was een recht.

Met ingang van 1 oktober (= start aanmelding voor studiejaar 2021/2022 & tussentijdse instroom) wordt de regeling studiekeuzeadvies weer onverkort van kracht. Dit wil zeggen:
Studiekeuzecheck is verplicht voor:
• Studenten met een aanmelding voor het 1e jaar van een voltijd Bachelor of AD opleiding

Studiekeuzecheck is niet verplicht voor
• Studenten met een aanmelding voor een deeltijd of duale opleiding
• Internationale studenten (student die zich o.b.v. een buitenlands diploma aanmelden)
• Studenten die zich inschrijven voor een opleiding waarvoor een selectieprocedure geldt (dit zijn momenteel opleidingen bij FHK en FSH)

Verder is het ook weer zo dat studenten die zich niet tijdig aanmelden (d.i. na 1 mei 2021) mogelijker wijs een bindend negatief advies kunnen ontvangen, waardoor de student niet kan starten met de opleiding (*).

* = hier zijn weer uitzonderingen op /de student kan bezwaar aantekenen.
Uiteraard is het mogelijk dat nieuwe maatregelen tzt weer gevolgen kunnen hebben voor de hantering van de SKC. Als dat het geval is, worden jullie daarover weer zsm geïnformeerd.

Meer reflectie op orientatie en studiekeuze en een warm welkom bij Fontys!

Binnen Fontys streven we er naar dat elke student op de juiste plek zit. En dat hij of zij een warm welkom bij ons ervaart. De Studiekeuzecheck en het bijbehorende 'check-in' gesprek helpt hierbij en is één van de eerste kennismakingsmomenten. Belangrijk dus voor zowel de aankomende student als voor de opleiding waarvoor de student zich aanmeldt. De nieuwe Studiekeuzecheck gaat in voor de aanmeldingen voor het studiejaar 2020/2021.

Wat is nieuw?

• Van een check op motivatie naar reflectie op de studiekeuze en een warm welkom

• Van een uitgebreide vragenlijst naar een beperkt aantal vragen vooraf

• Een aparte vragenlijst per aanmelding

• Een gespreksdocument met open antwoorden

• Geen ABCD advies meer, maar een kwalitatief advies

• Ook voor de internationale student biedt de nieuwe opzet een warm welkom!

Doelgroep

Alle potentiële studenten, die een verzoek tot inschrijving doen voor de propedeuse van een bacheloropleiding of het eerste jaar van een Associate degree-opleiding.

Internationale studenten en aanmelders voor een deeltijd of duale opleiding zijn nooit verplicht tot deelname.

“Pas wanneer de student geconfronteerd wordt met de realiteit, valt het kwartje. Het jongerenbrein is debet aan het (nog) niet overzien van de consequenties bij bepaalde keuzes. Daar moeten we studenten dus bij helpen” dr. Evelyne Meens

Belangrijkste opbrengsten

Binding voor de poort

Faciliteren van switch en doorstroom

Student als regisseur van zijn eigen loopbaan

Stappen SKC proces

* = Voor student met alleen een Non-Dutch diploma kan dit anders worden ingevuld

  • Een student meldt zich aan voor een opleiding via StudieLink
  • De student wordt door de opleiding uitgenodigd voor het invullen van een vragenlijst.
  • Als de student de vragenlijst invult (en daarmee aangeeft deel te wilen nemen aan de SKC) ontvangt de student een uitnodiging voor een Check-in gesprek (max. 4 weken later)
  • Student en gespreksleider voeren een Check-in gesprek.Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken
  • De student ontvangt een e-mail met een afschrift van het studiekeuzeadvies
  • Als de student aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet wordt hij ingeschreven voor de opleiding van zijn keuze / hij annuleert zijn eventuele overige aanmeldingen
  • De student start met de gekozen opleiding

e

Online training gespreksvoerders

Om alle instituten te helpen met de implementatie van de nieuwe opzet, organiseren we praktische trainingen over de vernieuwde vragenlijst, de rapportage en het voeren van adviesgesprekken. De komende periode bieden we een aantal online trainingen aan. Aanmelden is niet nodig, je kunt op het geplande tijdstip deelnemen via de bijgaande links:

Sfeerafbeelding Fontys

Bronnen/Bewijsmateriaal

Presentatie Commissie Studentzaken

Meens, E.E.M. (2018). Motivation. Individual differences in students’ educational choices and study success. Dissertatie, Tilburg Universiteit.

Niessen, A. S. M., Meijer, R. R., & Tendeiro, J. N. (2016). Predicting performance in higher education using proximal predictors. PloS one, 11(4), e0153663.

Wigfield, A., Eccles, J. S., Fredricks, J. A., Simpkins, S., Roeser, R., & Schiefele, U. (2015). Development of achievement motivation and engagement. In R. M. Lerner (Series Ed.) & M. Lamb (Vol. Ed.), Handbook of Child Psychology and Developmental Science: Vol. 3. Socioemotional processes (7th ed., pp. 657-700). New York, NY: Wiley.