Toetsing

Toetsing en de kwaliteit daarvan staat bij Fontys Hogescholen hoog op de agenda mede als gevolg van aangescherpte externe richtlijnen en ontwikkelingen. Deze website ondersteunt opleidingen in het continu verbeteren van de toetskwaliteit en doet dit door het aanbieden van: instrument basiskwaliteit toetsing, voorbeelddocumenten, kernpublicaties, relevante literatuur en onderzoeken op het gebied van toetsen.

Nieuws

In de schijnwerpers

De Onderwijsraad heeft 13 december jl. het advies Toets Wijzer aangeboden aan minister Van Engelshoven en minister Slob. Toetsen en examens dragen onvoldoende bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat komt doordat de toetspraktijk in verschillende opzichten uit balans is. De Onderwijsraad adviseert de overheid en de onderwijsinstellingen om toe te werken naar een evenwichtiger toets- en examenpraktijk. Voor verbetering van kwaliteit van toetsing en meer eigenaarschap stelt de raad een toets- en examencommissie in het primair en voortgezet onderwijs voor.

Het advies is gepubliceerd op de website van de Onderwijsraad. Via deze link kun je het stuk raadplegen en/of downloaden.

In de brochure ‘Fontys uitgangspunten voor leren’ vind je vijf richtinggevende uitgangspunten hoe we binnen Fontys tegen leren aankijken. Je kunt ze inzetten bij het vormgeven van je onderwijs en daarbij aansluitend je toetsing.
‘De toetsrevolutie is klaar als we geen examens meer hebben’, check het verslag van het Toetsrevolutiecongres van 8 november jl. via deze link.
Op dinsdag 6 november vond de 19e Toetsconferentie plaats. Het thema van deze editie was Technology-Enhanced Assesment. Terugkijken van de keynotes en meer informatie over de workshops en een impressie van de posterpresentaties vind je terug op de pagina toetsconferentie 2018.
Op zoek naar meer informatie voor het ontwikkelen van een leerbaar curriculum? Hester Glasbeek, onderwijskundig adviseur aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zet alles mooi op een rijtje in deze publicatie uit 2015.
Draagt formatief toetsen bij aan betekenisvol leren? Lees het artikel in Onderwijsinnovatie.
Begin september was Dylan William in Nederland. Zijn presentatie getiteld ‘Embedding formative assessment with teacher learning communities’ is via deze link te downloaden. De presentatie is beschikbaar onder een creative commons-licentie. Dat betekent dat je de presentatie mag gebruiken en/of aanpassen zolang je blijft verwijzen naar de oorspronkelijke auteur, Dylan William dus.
Het bericht is alweer van een aantal weken geleden maar het nieuwsbericht uit NRC Next over het Nederlandse examensysteem is nog steeds relevant. Het artikel ‘Voor niemand gaat de lat ook maar één millimeter omlaag’ is hier te lezen.
Constructive alignment is een belangrijk principe binnen curriculumontwikkeling en toetsing. In dit filmpje wordt het begrip compact en helder uitgelegd.
Ter afsluiting van het symposium Leren van Toetsen werd vrijdag 1 juni jl. de Toolkit Formatief Evalueren gepresenteerd. Deze toolkit is ontwikkeld in het kader van de NRO-subsidie Kennisbenutting plus en meer informatie vind je via dit filmpje.
Onlangs verscheen het boek De Toetsrevolutie : naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. De redactie is in handen van Dominique Sluijsmans en Mien Segers. In het boek staan ervaringen met formatief evalueren centraal waaronder de ervaringen van een aantal Fontys collega’s. Het boek kan hier besteld worden maar is ook beschikbaar als gratis download.