Toetsing

Toetsing en de kwaliteit daarvan staat bij Fontys Hogescholen hoog op de agenda mede als gevolg van aangescherpte externe richtlijnen en ontwikkelingen. Deze website ondersteunt opleidingen in het continu verbeteren van de toetskwaliteit en doet dit door het aanbieden van: instrument basiskwaliteit toetsing, voorbeelddocumenten, kernpublicaties, relevante literatuur en onderzoeken op het gebied van toetsen.

Nieuws

In de schijnwerpers

Het duurt nog even, maar voor wie er zeker bij wil zijn: zet dinsdag 12 november alvast in je agenda. Dan vindt alweer de 20e editie van de toetsconferentie plaats. Een mooie mijlpaal! We stellen dit jaar het thema assessment for/of/as learning centraal. De keynote zal hier ook op afgestemd worden. Zoals jullie van ons gewend zijn, is er na het plenaire gedeelte genoeg ruimte om je te verdiepen tijdens verschillende workshops. De uitnodiging volgt voor de zomer.

Wil je al meer weten of heb je vragen? Neem contact op met Desirée Joosten-ten Brinke of Daniëlle Quadakkers.

Op 7 juni vindt het symposium van het platform Leren van Toetsen plaats. Dit vindt dit jaar plaats bij Fontys Hogescholen in Tilburg en David Boud is de keynotespreker. Deelname kost € 75 en aanmelden kan hier.
Op 10 oktober 2019 vindt het jaarlijkse Fontysbrede docentevent plaats. Het docentevent is dé plek om elkaar te ontmoeten rondom relevante thema’s die spelen in het onderwijs dat we dagelijks met elkaar vormgeven. Het thema en programma van dit jaar willen we daarom vooral vanuit de onderwijspraktijk laten ontstaan en vormgeven. Heb je ideeën, good practices of projecten voor het programma? Of heb je mensen in je netwerk die een interessante bijdrage kunnen leveren aan het Docentevent? Stuur dan een bericht naar m.boosten@fontys.nl.
Martijn van Grootel en Daniëlle Quadakkers doken naar aanleiding van een vraag van de examencie van Fontys Sporthogeschool (FSH) in de wereld van het beoordelen van groepswerk. Hun bevindingen uit de literatuur koppelden ze aan de onderwijs- en toetsvisie van FSH. Via deze link is de blogpost te lezen.
Geïnteresseerd in onderwijs en wetenschappelijke inzichten uit de cognitive psychologie? Het boek dat hoogleraar Paul Kirschner samen met Luce Claessens en Steven Raaijmakers (beiden Universiteit Utrecht) hierover schreef is als gratis download beschikbaar en bevat 24 wetenschappelijke kernartikelen vertaald naar de dagelijkse lespraktijk. Zie deze link.
De Onderwijsraad heeft 13 december jl. het advies Toets Wijzer aangeboden aan minister Van Engelshoven en minister Slob. Toetsen en examens dragen onvoldoende bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat komt doordat de toetspraktijk in verschillende opzichten uit balans is. De Onderwijsraad adviseert de overheid en de onderwijsinstellingen om toe te werken naar een evenwichtiger toets- en examenpraktijk. Voor verbetering van kwaliteit van toetsing en meer eigenaarschap stelt de raad een toets- en examencommissie in het primair en voortgezet onderwijs voor. Het advies is gepubliceerd op de website van de Onderwijsraad. Via deze link kun je het stuk raadplegen en/of downloaden.
Het in 2018 verschenen boek ‘De Toetsrevolutie : naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs’ onder redactie van Dominique Sluijsmans en Mien Segers heeft onlangs de Prijs voor Examens 2019 gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks door de Nederlanse Vereniging voor Examens toegekend aan een bijzondere, recente prestatie op het gebied van toetsing, beoordeling en examinering. In het boek staan ervaringen met formatief evalueren centraal waaronder de ervaringen van twee Fontys collega’s, Jorik Arts (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) en Mieke Jaspers (dienst Onderwijs & Onderzoek), beiden lid van het lectoraat Technology Enhanced Assessment. Het boek kan hier besteld worden maar is ook beschikbaar als gratis download.
In de brochure ‘Fontys uitgangspunten voor leren’ vind je vijf richtinggevende uitgangspunten hoe we binnen Fontys tegen leren aankijken. Je kunt ze inzetten bij het vormgeven van je onderwijs en daarbij aansluitend je toetsing.