Toetsing

Toetsing en de kwaliteit daarvan staat bij Fontys Hogescholen hoog op de agenda mede als gevolg van aangescherpte externe richtlijnen en ontwikkelingen. Deze website ondersteunt opleidingen in het continu verbeteren van de toetskwaliteit en doet dit door het aanbieden van: instrument basiskwaliteit toetsing, voorbeelddocumenten, kernpublicaties, relevante literatuur en onderzoeken op het gebied van toetsen.

Nieuws

In de schijnwerpers

Op dinsdag 12 november vindt alweer de 20e editie van de Toetsconferentie plaats. We stellen dit jaar het thema assessment for/of/as learning centraal en de keynote zal verzorgd worden door dr. Halszka Jarodzka, werkzaam bij het Welten-instuut van de Open Universiteit. Daarnaast hebben we 8 workshops vastgelegd waarin praktijkvoorbeelden, die raakvlakken hebben met het thema, door zowel collega’s van binnen als van buiten Fontys, worden getoond. Verder vindt er een paneldiscussie plaats waarin onder andere Joep Houterman (lid van het CvB van Fontys) en toetsdeskundige en oud Fontys collega Mieke Jaspers aan deel zullen nemen.

De toetsconferentie vindt ook dit jaar weer plaats op de campus Stappegoor in Tilburg en het programma duurt van 09.30 u. – 17.00 u. Eind september ontvang je een uitnodiging via mail maar aanmelden kan nu al via deze (interne) link.


Wil je al meer weten of heb je vragen? Neem contact op met Desirée Joosten-ten Brinke of Daniëlle Quadakkers.

Docentevent 10 oktober 2019 vanaf 13.15-18.30

Dit jaar ligt de focus op de 'FOR SOCIETY' van TEC. De nadruk ligt hiermee op het belang van verbondenheid en daarmee de duurzaamheid en innovatiekracht van onze samenleving.
De keynote speaker is Filip Dochy. Hij ontwikkelde het HILL-model (High Impact Learning that Lasts) dat veel Fontys opleidingen gebruiken en voor veel docenten herkenbaar zal zijn. Dochy geeft in zijn key-note een verdieping op de praktische HILL-bouwstenen en neemt ons mee in het onderzoek en de praktijkervaringen die daaraan ten grondslag liggen.
Aansluitend op de keynote volgen twee workshoprondes waarin Fontys collega's vol passie laten zien hoe zij vormgeven aan onderwijs of omgaan met onderwijsvraagstukken. Van het werken in zelfsturende teams tot het bevorderen van studiesucces. Inspiratie verzekerd!
Je kunt je hier aanmelden (interne link).

Sfeerafbeelding Fontys
Haal de cijfers van hun voetstuk. Vorige maand verscheen dit artikel op op de website van AOB. Interessant leesvoer als het gaat om het toekennen van cijfers bij toetsen en het effect daarvan op leerlingen.
Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. Hoe maak je effectieve lessen? Dat is de kernvraag die zes auteurs uit Nederland en Vlaanderen beantwoorden in het boek 'Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek'. Het boek verschijnt op 10 september 2019 in gedrukte versie, en is vanaf 11 september ook gratis te downloaden. Rond het boek vinden vier boekvoorstellingen plaats in Nederland en Vlaanderen. Website link.
Martijn van Grootel en Daniëlle Quadakkers doken naar aanleiding van een vraag van de examencie van Fontys Sporthogeschool (FSH) in de wereld van het beoordelen van groepswerk. Hun bevindingen uit de literatuur koppelden ze aan de onderwijs- en toetsvisie van FSH. Via deze link is de blogpost te lezen.
Geïnteresseerd in onderwijs en wetenschappelijke inzichten uit de cognitive psychologie? Het boek dat hoogleraar Paul Kirschner samen met Luce Claessens en Steven Raaijmakers (beiden Universiteit Utrecht) hierover schreef is als gratis download beschikbaar en bevat 24 wetenschappelijke kernartikelen vertaald naar de dagelijkse lespraktijk. Zie deze link.
De Onderwijsraad heeft 13 december jl. het advies Toets Wijzer aangeboden aan minister Van Engelshoven en minister Slob. Toetsen en examens dragen onvoldoende bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat komt doordat de toetspraktijk in verschillende opzichten uit balans is. De Onderwijsraad adviseert de overheid en de onderwijsinstellingen om toe te werken naar een evenwichtiger toets- en examenpraktijk. Voor verbetering van kwaliteit van toetsing en meer eigenaarschap stelt de raad een toets- en examencommissie in het primair en voortgezet onderwijs voor. Het advies is gepubliceerd op de website van de Onderwijsraad. Via deze link kun je het stuk raadplegen en/of downloaden.
Het in 2018 verschenen boek ‘De Toetsrevolutie : naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs’ onder redactie van Dominique Sluijsmans en Mien Segers heeft onlangs de Prijs voor Examens 2019 gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks door de Nederlanse Vereniging voor Examens toegekend aan een bijzondere, recente prestatie op het gebied van toetsing, beoordeling en examinering. In het boek staan ervaringen met formatief evalueren centraal waaronder de ervaringen van twee Fontys collega’s, Jorik Arts (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) en Mieke Jaspers (dienst Onderwijs & Onderzoek), beiden lid van het lectoraat Technology Enhanced Assessment. Het boek kan hier besteld worden maar is ook beschikbaar als gratis download.
In de brochure ‘Fontys uitgangspunten voor leren’ vind je vijf richtinggevende uitgangspunten hoe we binnen Fontys tegen leren aankijken. Je kunt ze inzetten bij het vormgeven van je onderwijs en daarbij aansluitend je toetsing.