Dialoog-instrument toetsing

Complex proces

Toetsing is een complex proces met grote belangen voor de studenten waaraan, gezien het civiel effect van het getuigschrift, hoge maatschappelijke eisen gesteld worden. Binnen Fontys is de laatste jaren, onder andere ingegeven door externe ontwikkelingen, sterke (na)druk komen te liggen op toetsing en examinering en wordt binnen de interne kwaliteits- en verantwoordingsystematiek (MACON/MARAP-cyclus) gefocust op de standaarden toetsing (standaard 3) en gerealiseerde eindkwalificaties (standaard 4). In feite moeten alle opleidingen altijd ‘ín control’ zijn en de toetskwaliteit altijd aan de maat. Om opleidingen te ondersteunen in het continu verbeteren van de toetskwaliteit zijn in opdracht van het College van Bestuur kwaliteitsstandaarden ontwikkeld die onafhankelijk van een didactisch concept en de visie op leren en opleiden, de basiskwaliteit aangeven. Als onderliggend model is gebruik gemaakt van de kwaliteitspiramide van toetsen en beoordelen door Sluijsmans, Peeters, Jakobs & Weijzen (2012), aangepast door Jaspers & van Zijl (2014).

De methodische handreiking is via deze link te downloaden.

Werkwijze

De werkwijze bestaat uit een individuele fase waarin een steekproef van alle stakeholders (studenten, docenten, management, werkveld, toets- en examencommissie) de basiskwaliteit evalueren vanuit hun eigen perspectief, gevolgd door een groepsinterview of groepsgesprek waarin alle individuele diagnoses worden samengenomen en besproken. Als afsluiting van het groepsgesprek wordt besproken wat de ontwikkelpunten zijn voor de opleiding. Er wordt een ontwikkelplan opgesteld. De resultaten uit het diagnose-instrument vormen een mooie aanvulling in het kwaliteitsportfolio.

Meer weten over het dialoog-instrument?

Het dialooginstrument toetsing is al een aantal keren uitgezet bij opleidingen en teams. Vanuit de opleiding Commerciële Economie (Fontys Hogeschool Marketing en Management) werden onderstaande tips en tops gedeeld.

Tips:
1. Zet in de voorbereiding voor het instrument in op een brede deelname en respons (door het ontbreken van input vanuit de stakeholder ‘werkveld’ konden deze bijvoorbeeld niet meegenomen worden in de spinnenwebmodellen en analyse).
2. Geef duiding en inhoud aan de stakeholders over de begrippen die in de kwaliteitsstandaarden en de criteria vermeld staan. Veel termen binnen de kwaliteitsstandaarden waren door studenten en docenten lastig in te vullen door het ontbreken van het totale overzicht. Daarnaast werden resultaten werden als ‘waarheid’ geïnterpreteerd, terwijl het louter als gespreksstof/input voor de discussie bedoeld was. Dat leverde verwarring (het ‘wat en waarom’ van het dialooginstrument) op. Besteed hier in de voorbereiding dus aandacht aan!

Tops (wat levert het instrument):
1. Gezamenlijke effort om toetsing te bespreken: met het hele docententeam, input van studenten en onderwijsmanager.
2. Dialoog levert goede input voor bijvoorbeeld toetsplan, kwaliteitszorgplan.
3. Naast ‘quick wins’ ook aandacht voor langere termijn effecten (= nastreven van doel).
4. Aanzet om op een professionele wijze naar toetsing te kijken (niet ‘docentcentraal’ hoe we als team misschien gewend zijn te kijken, maar kijkend vanuit verschillende perspectieven/stakeholders).

Je kunt ook contact opnemen met Claudia en/of Daniëlle.


Bronnen
Jaspers, M., & Zijl, E. van. (2014). Samenwerken aan toetskwaliteit in het Hoger Onderwijs. Eindhoven, Nederland: Fontys Hogescholen.
Sluijsmans, D., Peeters, A., Jakobs, L., & Weijzen, S. (2012). De kwaliteit van toetsing onder de loep. Tijdschrift OnderwijsInnovatie, 4, 17-25.