Dialoog-instrument toetsing

Complex proces

Toetsing is een complex proces met grote belangen voor de studenten waaraan, gezien het civiel effect van het getuigschrift, hoge maatschappelijke eisen gesteld worden. Binnen Fontys is de laatste jaren, onder andere ingegeven door externe ontwikkelingen, sterke (na)druk komen te liggen op toetsing en examinering en wordt binnen de interne kwaliteits- en verantwoordingsystematiek (MACON/MARAP-cyclus) gefocust op de standaarden toetsing (standaard 3) en gerealiseerde eindkwalificaties (standaard 4). In feite moeten alle opleidingen altijd ‘ín control’ zijn en de toetskwaliteit altijd aan de maat. Om opleidingen te ondersteunen in het continu verbeteren van de toetskwaliteit zijn in opdracht van het College van Bestuur kwaliteitsstandaarden ontwikkeld die onafhankelijk van een didactisch concept en de visie op leren en opleiden, de basiskwaliteit aangeven. Als onderliggend model is gebruik gemaakt van de kwaliteitspiramide van toetsen en beoordelen door Sluijsmans, Peeters, Jakobs & Weijzen (2012), aangepast door Jaspers & van Zijl (2014).

De methodische handreiking is via deze link te downloaden.

Werkwijze

De werkwijze bestaat uit een individuele fase waarin een steekproef van alle stakeholders (studenten, docenten, management, werkveld, toets- en examencommissie) de basiskwaliteit evalueren vanuit hun eigen perspectief, gevolgd door een groepsinterview of groepsgesprek waarin alle individuele diagnoses worden samengenomen en besproken. Als afsluiting van het groepsgesprek wordt besproken wat de ontwikkelpunten zijn voor de opleiding. Er wordt een ontwikkelplan opgesteld. De resultaten uit het diagnose-instrument vormen een mooie aanvulling in het kwaliteitsportfolio.

Meer weten over het dialoog-instrument?

Of heb je na het lezen interesse om het dialoog-instrument te gaan inzetten binnen je instituut, opleiding of team? Neem dan contact met ons op.


Bronnen
Jaspers, M., & Zijl, E. van. (2014). Samenwerken aan toetskwaliteit in het Hoger Onderwijs. Eindhoven, Nederland: Fontys Hogescholen.
Sluijsmans, D., Peeters, A., Jakobs, L., & Weijzen, S. (2012). De kwaliteit van toetsing onder de loep. Tijdschrift OnderwijsInnovatie, 4, 17-25.