Leerwegonafhankelijk toetsen

Leerwegonafhankelijk toetsen gaat over het toetsen en beoordelen van leeruitkomsten. Het staat los van de gevolgde leerweg (niet hoe en waar is geleerd) maar het gaat juist om wat is geleerd. Leerwegonafhankelijk toetsen is verbonden met de experimenten rondom flexibilisering van het onderwijs.
Flexibilisering via inhoud, vormgeving en tijd zijn antwoorden op de vraag naar een betere aansluiting tussen onderwijs en markt, en naar een pluriforme benadering van de populatie en het toepassen van nieuwe inzichten ten aanzien van leren en opleiden.). Deze vormen van flexibilisering steunen sterk op de gedachte dat talent en competentieontwikkeling het beste gedijen als een lerende mag kiezen en invloed kan uitoefenen op de inrichting van de beoogde leerweg (autonomie en zelfregulatie).

Flexibilisering

Meer over flexibilisering en leerwegonafhankelijk toetsen vind je via onderstaande link.

  • Kernbegrippen Flexibilisering