Toetspiramide

Toetspiramide

Weergave en uitleg

De kwaliteitspiramide van toetsen en beoordelen is geïntroduceerd om invulling te geven aan het begrip toetskwaliteit. In één figuur wordt alles qua toetsing weergegeven en met elkaar in verband gebracht.
Elke laag van de piramide wordt beschreven inclusief link naar extra informatie.

Professionele cultuur van samenwerken

Een professionele cultuur van samenwerken is een cultuur waarin alle betrokkenen zich continu richten op het definiëren en realiseren van de gewenste toetskwaliteit door middel van een kritisch-reflectieve en onderzoekende houding (Rapport Onderwijsraad, Kwaliteit in het Hoger Onderwijs, 2015).

Toetsorganisatie

De toetsorganisatie heeft betrekking op de verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken actoren (structuur) én de afstemming daartussen zodat er blijvend toetskwaliteit geleverd kan worden (processen) (Jaspers & van Zijl, 2014; Sluijsmans, Joosten-Ten Brinke & van Schilt-Mol, 2015). Tot de toetsorganisatie behoort ook de examencommissie.

Toetsbeleid

Het toetsbeleid is een samenhangend stelsel van visie en uitgangspunten en is sturend voor de inrichting van toetsprogramma, toets- en beoordelingsinstrumenten en toetsorganisatie (Jaspers & van Zijl, 2014; Sluijsmans, Joosten-Ten Brinke & van Schilt-Mol, 2015).

Toetsprogramma

Het toetsprogramma is een zorgvuldig doordacht, evenwichtig programma van beoordelingsmomenten dat informatie oplevert over de prestaties van de student, voldoende feedback oplevert ten behoeve van het leerproces en garant kan staan voor de borging van de opleidingskwalificaties (Jaspers & van Zijl, 2014; Sluijsmans, Joosten-Ten Brinke & van Schilt-Mol, 2015).

Toets- en beoordelingsinstrumenten

De toets- en beoordelingsinstrumenten omvatten het instrumentarium waarmee de prestaties van de student gemeten, gewaardeerd en beoordeeld worden (Jaspers & van Zijl, 2014; Sluijsmans, Joosten-Ten Brinke & van Schilt-Mol, 2015).


Bronnen
Onderwijsraad (2015). Kwaliteit in het Hoger Onderwijs. Den Haag. Geraadpleegd via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/08/01/kwaliteit-in-het-hoger-onderwijs.
Jaspers, M., & Zijl, E. van. (2014). Samenwerken aan toetskwaliteit in het Hoger Onderwijs. Eindhoven, Nederland: Fontys Hogescholen.
Sluijsmans, D., Joosten-Ten Brinke, D. & van Schilt-Mol, T. (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Antwerpen: MAKLU uitgevers.