Toetsbeleid

Op strategisch niveau worden in het toetsbeleid afspraken en keuzes vastgelegd die zijn gemaakt over het leveren en borgen van toetskwaliteit, de bijdrage van toetsing aan het realiseren van de onderwijsvisie en de facilitering in tijd, middelen en geld.
De examencommissie borgt het kwaliteitsniveau van toetsing en beoordeling gedurende de gehele opleiding, met als hoofddoel het borgen van de kwaliteit van het eindniveau van de opleiding. Wil je meer informatie over de rol en functie van een examencommissie, klik hier voor de website van Juridische Zaken of download de handreiking examencommissie van de Vereniging Hogescholen.

Samenhang

Het toetsbeleid vormt daarmee een samenhangend geheel van maatregelen en voorzieningen waarmee de toetskwaliteit en de visie op toetsen binnen een opleiding gerealiseerd kunnen worden.

Vertrekpunt

Het toetsbeleid wordt bijvoorbeeld voor een instituut of opleiding geformuleerd. Dit toetsbeleid is het vertrekpunt voor de vertaling naar de opleiding. Deze vertaling kan afhankelijk van de context van de opleiding verschillen.

Ontwikkeling

Op basis van de keuzes en afspraken in het toetsbeleid kan het toetsprogramma ontwikkeld worden. Ook de inhoud, de vorm en de organisatie van toetsen zijn af te leiden van het toetsbeleid.

Meer over toetsprogramma kun je lezen in de Fontys publicatie ‘Samenwerken aan toetskwaliteit in het Hoger Onderwijs’, paragraaf 3.2.2 (via deze link is het boekje te downloaden).

Bronnen
Utrecht, H. (2018). Toetsing : toetsbeleid. Retrieved from https://husite.nl/toetsing/home/