Werkzaamheden

Advies

Veranderingen in de maatschappij hebben invloed op het onderwijs. Vanuit onze expertise brengen we deze veranderingen in kaart en vervolgens bekijken we welke consequenties dit heeft op het gebied van toetsing. Op basis daarvan adviseren we instituten en opleidingen van Fontys in het nemen van (innovatieve) maatregelen daaromtrent. We houden daarbij rekening met de wettelijk gestelde eisen aan het hoger onderwijs.

Trainingen

Voor BKE- en/of SKE trainingen verwijzen we je graag door naar de site van Fontys Kwalificatie Onderwijs (FKO).

Ondersteuning

Je kunt bij dienst O&O terecht voor advisering en ondersteuning conform de toetspiramide (toetsbeleid, toetsprogramma en toets- en beoordelingsinstrumenten). Daarnaast hebben we een dialooginstrument ontwikkeld om het gesprek aan te gaan binnen een team, opleiding of instituut over basiskwaliteit toetsing. Meer informatie over dit instrument vind je via deze link.

Meer weten

Je kunt contact met ons opnemen per mail.

dienstonderwijsenonderzoek@fontys.nl