iFontys

iFontys is een innovatienetwerk van Fontys Hogescholen. Met medewerkers van verschillende instituten nemen we (toekomstige) onderwijs- en innovatievraagstukken als uitgangspunt en bedenken we concepten en oplossingsrichtingen. Deze toetsen we in de praktijk en indien ze hun waarde bewijzen, werken we ze verder uit. Dit door ontwikkelen doen we door te verbinden met bestaande initiatieven (denk aan Studiesucces, kwaliteitsagenda, enz.) en binnen instituten die interesse hebben in het achterliggende vraagstuk.

Als een concept een bepaalde volwassenheid bereikt, richten we ons met Fontys Innoversity op het delen van kennis en ervaring. We ondersteunen andere instituten en medewerkers om te professionaliseren in onderwijsinnovatie door in het eigen onderwijs, met eigen studenten en medewerkers de verandering betekenis, vorm en inhoud te geven. De begeleiding gebeurt door ervaren collega’s op basis van een bewezen didactisch model (SEAL) in een uitdagende leeromgeving.

De kracht van iFontys ligt op de didactische ondersteuning met SEAL, het coachen van groepen waarin de dialoog een belangrijk middel is en het stimuleren van eigenaarschap.