iFontys

innovatienetwerk iFontys - Veranderen vanuit de bedoeling

Medewerkers van verschillende instituten van Fontys Hogescholen nemen (toekomstige) onderwijs- en innovatievraagstukken als uitgangspunt en bedenken concepten en oplossingsrichtingen.

Wij zoeken de verbinding op, het menselijke contact en vanuit de werkelijk situatie, kijken we samen wat we kunnen veranderen vanuit de bedoeling. Deze toetsen we in de praktijk en indien ze hun waarde bewijzen, werken we ze verder uit.

iFontys update

1 februari 2021

De permanente bèta (in onderwijs)

Een uitspraak van Richard Bandler die de laatste tijd door mijn hoofd schiet: ‘verwarring is een doorgang naar een andere en nieuwe realiteit’. Het is het moment of de fase waarin je je oude realiteit loslaat en de nieuwe realiteit nog niet helemaal vastgepakt hebt, omdat je nog in het leerproces zit. In onderwijs is er eigenlijk altijd veel in beweging, dus veel verwarring, meestal bij studenten. Nu we thuis zitten opent een nieuwe dimensie en komt daar nog een schepje bovenop. Er heerst verwarring in de gehele organisatie. Lees de blog op Fontys Blogt

14 januari 2021

Koffie break met Dries van den Enden: 'Ik waardeer heel bewust elke stap in het leerproces'

Dries van den Enden publiceerde onlangs een interessant artikel over de steeds dynamischer wordende (leer)omgevingen. Daar willen we meer over weten! Want voorzichtig lijkt het erop dat, mede door corona, steeds meer docenten afwijken van een reeks hoorcolleges gevolgd door een afsluitend tentamen. Lees en bekijk de koffiebreak (Surf Communities)

5 januari 2021

Fontys Innoversity update

Er is een animatie gemaakt waarin het idee van Innoversity uiteen wordt gezet. De animatie is gemaakt door Harm van den Wijngaard (waarvoor grote dank).

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.


5 januari 2021

Goed onderwijs kan niet in hapklare brokken

Al sinds mijn middelbare school voel ik verzet tegen ons huidige onderwijssysteem. Als 11-jarige puber ging ik nog met enthousiasme naar de middelbare school. Ik dacht aan de nieuwe vakken, op de open dag mochten we allerlei leuke proeven doen bij scheikunde en ik was ook wel een beetje klaar met de basisschool. lees de blog op Fontys Blogt

4 januari 2021

Beoordelen en kwaliteit in toenemende dynamiek

Door mijn rollen binnen iFontys en O&O kom ik op verschillende plekken in de organisatie, waarin instituten bezig zijn met onderwijsvernieuwing. Een onderwerp wat (logischerwijs) altijd aan bod komt is de wijze van toetsing en de borging van de kwaliteit daarvan. Ik merk dat de omgevingen die worden gevormd steeds meer dynamiek met zich meebrengen.  lees de blog op Fontys Blogt

29 oktober 2020

Annemarie van den Broek is deelnemer landelijk versnellingsteam ‘Faciliteren en professionaliseren van docenten’

Volgens Annemarie is versnelling in onderwijsinnovatie heel hard nodig, omdat ze merkt dat het ‘opleiden binnen het huidige systeem studenten onvoldoende voorbereidt op het werken en leven van deze tijd. Er is transformatie in het systeem nodig en de veranderende rol van de docent is daarin een cruciale factor, waar volgens Annemarie de komende jaren veel in moet worden geïnvesteerd. Lees de blog op Fontys Blogt of luister naar de blog op Spotify