Eigenaarschap

In het hbo wordt steeds meer gesproken over eigenaarschap. Om duiding te geven aan dit begrip hebben we het model “diamant van eigenaarschap” ontwikkeld. In dit model is sprake van vier hoofddimensies; de interne wereld van iedere persoon (intern), de externe wereld om die persoon heen (extern), verantwoordelijkheid nemen en bevoegdheid krijgen.

Intern

De student moet voor zichzelf het idee hebben dat hij de keuzes die hij kan maken ook aankan. Daarbij is autonomie belangrijk! De student moet consequenties van zijn keuzes zelf willen dragen. Alles wat de student doet moet voor hem betekenis hebben bijvoorbeeld naar het toekomstig beroep.

Extern

De student moet voldoende regelruimte krijgen en ervaren om eigenaarschap te nemen. Daarbij moet helder zijn wat er wel en wat er niet van hem verwacht wordt. Heldere kaders. De ander moet hem vertrouwen geven en dat ook overduidelijk laten merken.

Verantwoordelijkheid

Zo groeit het gevoel van verantwoordelijkheid. Dit gevoel is exclusief van de student!

Bevoegdheid

Krijgt de student dus de bevoegdheid om te kunnen kiezen in opdrachten, werkwijze, ruimte en tijd. Deze bevoegdheid krijgt hij van; de coaches, zijn peers (medestudenten), de opdrachtgever en zichzelf.

Als bevoegdheid en gevoel van verantwoordelijkheid met elkaar in overeenstemming zijn, ontstaat overzicht in taken en werkwijze en dus ook eigenaarschap. Peerfeedback is hierbij een krachtig instrument.