Peerfeedback

Meer informatie?

Wil je meer informatie over PeerVue? Neem gerust contact op met Jos Speetjens of Adri Cornelissen.

Publicaties

Whitepaper - Self directed Learning

Pilots

Fontys minor DDBL - Dries van den Ende

Self-directed learning gaat uit van een sociaal constructivistische visie op leren. De dialoog tussen medestudenten, coaches, experts en organisaties uit het werkveld is essentieel bij kennis-creatie en bij leren: van en met elkaar leren. Dit gebeurt met behulp van feedback. Feedback stimuleert het leren van de student en vergroot de 21st Century Skills. Bij peer feedback reviewt niet de coach, maar één of meerdere medestudenten de activiteiten van een student. Als studenten elkaar beoordelen, is sprake van peer assessment. Beide vormen zijn een belangrijk onderdeel van leren: om feedback te kunnen geven, moet degene die het geeft zich ook verdiept hebben in de stof. 

De student ziet door het geven van peer feedback ook het werk van andere studenten en vergroot daarmee de informatiebronnen. Door het beoordelen van het werk van medestudenten -en het kritisch kijken naar bijvoorbeeld schrijfstijl, techniek, ideeën en mogelijkheden- leert zowel de feedback ontvangende als feedback gevende student. Daarnaast vergroot de student -door het schrijven van feedback- zijn metacognitieve vaardigheden (Hovardas, Tsivitandiou, Zacharia, 2013).