Leerdoelen

Sfeerafbeelding Fontys

diamant van eigenaarschap

Geven richting aan het leren in de vorm van een leercontract. Een student zoekt zelf ook leerdoelen en stelt zijn eigen leercontract met de organisatie op. Het is de basis om eigenaarschap te kunnen nemen.

In het hbo wordt steeds meer gesproken over eigenaarschap. Om duiding te geven aan dit begrip hebben we het model “diamant van eigenaarschap” ontwikkeld. In dit model is sprake van vier hoofddimensies; de interne wereld van iedere persoon (intern), de externe wereld om die persoon heen (extern), verantwoordelijkheid nemen en bevoegdheid krijgen.

“Het is tijd om eerlijk te zijn tegenover mezelf. Iets wat niet altijd makkelijk is. Soms heb je zelf namelijk niet eens door dat je dat niet bent. Ik heb wel naar de leerdoelen gekeken, maar de volledige waarde daarvan is niet tot mij doorgedrong"

Ontwerpcriteria

  • De leerdoelen zijn de basis van het leercontract.
  • Het monitoren van de leerdoelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de individuele student, de groep en de coach.
  • ‘In vlieg’-vraagstukken van de coach kunnen de student helpen bij het op de radar houden van die leerdoelen.
  • Is mede verantwoordelijk voor een goed resultaat.
  • Biedt studenten ruimte bij het vinden en realiseren van oplossingen.