Talentontwikkeling

Sfeerafbeelding Fontys

Meer info?

Wil je meer informatie? Neem contact op met Bianca Peersman of Adri Cornelissen.

Publicatie

Ondersteuning implementatie ME.-scan

Pilots

Er lopen een aantal pilots. Voor de volledige lijst kijk in de publicatie.

De talent-scan is een goed hulpmiddel gebleken om sneller en diepgaander studenten te kunnen coachen. Het geeft inzicht in de kwaliteiten, de nog te ontwikkelen talenten en kwetsbaarheden van een student. Door dit zichtbaar te maken voor zowel de student, de groep waarin hij actief is en de coach of SLB’er ontstaat een gezamenlijk beeld. Dit beeld stimuleert het zelf-corrigerend vermogen van de student en maakt de kwetsbaarheden bespreekbaar.

Fontys heeft een pilot contract afgesloten voor het gebruik van de Me.-scan van The True Talent Team (TTTT) in het onderwijs en de organisatie. Momenteel loopt er een implementatieproject onder verantwoordelijkheid van Dienst O&O (Bianca Peersman).

Vanuit een aantal eerdere experimenten is er inmiddels kennis en ervaring opgedaan met het gebruik van de talent scan voor het Fontys onderwijs. Het gaat hierbij met name om de inbedding van de scan in de didactiek en onderwijsprogramma’s. Vandaar dat de implementatie niet alleen een “tool” implementatie is. Het netwerk van iFontys zal gebruikt worden om op een aantal plaatsen pilots uit te voeren en deze te evalueren. De pilots zullen met name gericht zijn op het gebruik van de scan en de bijbehorende werkvormen in het onderwijs. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de individuele talenten als de talenten van een groep. Vanuit de implementatie-groep worden coaches begeleid in het initiëren en uitvoeren van de scan.