iFontys Academy

Sfeerafbeelding Fontys

Pilots

Fontys minor DDBL - Dries van den Ende

FHJ Condor - Roy Mevissen

FACI - Maarten de Rooij

Informatie

Wilje meer weten over iFontys Academy? neem gerust contact op met Jos Speetjens, Annemarie van den Broek, Roy Mevissen of Adri Cornelissen

Binnnen Fontys zijn op diverse plekken initatieven van innovateve medewerkers(teams) om onderwijs anders en meer betekenisvol in te richten. Deze gaan van opleidingstrajecten met volledige zelfsturing van studenten die in companies werken tot het werken met methodieken als Design Thinking om onderwijs vorm te geven dat er echt toe doet, omdat studenten oplossingen bedenken voor authenteke vraagstukken. We hebben inmiddels veel kennis en ervaring in het werken met Social Labs als ‘fysieke leeromgeving’ alsook in het werken met didactsche percelen bij de inzet van de digitale middelen die het leren ondersteunen. Om te borgen dat de opgedane kennisen ervaring beter gedeeld wordt en leren met en van elkaar vorm krijgt is de iFontys Academy opgericht (de i staat voor innovate). Op de inhouden Fontys Social Labs en het onderwijsmodel SEAL hebben we al ervaring opgedaan in het samen met collega’s professionaliseren in een netwerk.