Testmaterialen TP

Procedure testmaterialen mediatheek

Vanaf 27 maart hanteert de mediatheek een nieuwe werkwijze omtrent de uitleen van testmaterialen. De procedure is als volgt aangescherpt:

Tests in sets inclusief handleiding, vragen, formulier en mal
- Uitleentermijn van maximaal 7 uur, binnen openingstijden van de mediatheek.
- Mag het gebouw niet verlaten.
- Boete van €3,- per dag bij te laat inleveren.
- Bij incompleet of beschadigd inleveren worden vervangingskosten verhaald op de lener.

Losse handleidingen
- Uitleentermijn van één werkdag.
- Mag het gebouw verlaten.
- Boete van €1,- per dag bij te laat inleveren.
- Bij incompleet of beschadigd inleveren worden vervangingskosten verhaald op de lener.

Testmaterialen zijn niet te reserveren. Wij hanteren het "wie het eerst komt, wie het eerst maalt" principe.