Deze week nog boetevrij inleveren!

Tijdens de afgelopen coronaperiode hebben we lange tijd geen boetes berekend voor te laat ingeleverde materialen. Per 27 september 2021 is echter de boeteregeling weer van kracht.

Dus heb je nog spullen van de mediatheek thuis liggen die inmiddels over de inleverdatum heen zijn gegaan? Lever dan voor 27 september boetevrij in of verleng ze. Dat laatste kan ook online!