Olaf Schiltmans

Olaf Schiltmans

Sfeerafbeelding Fontys

Informatiespecialist

Team Training en Advies

E-mail
o.schiltmans@fontys.nl

Telefoon
08850 70873

Werkzaamheden

- Trainingen informatievaardigheden en mediawijsheid
- Onderhoud mediatheekwebsite
- Verantwoordelijk voor bedrijfssystemen mediatheek
- Invoer scripties en publicaties
- Plagiaatcontrole
- Fontysbrede ondersteuning dyslexieprogramma Kurzweil 3000
- Onderzoeksondersteuning
- Contactpersoon voor Surfsharekit, HBO-kennisbank en Kurzweil