Referentietools

Een referentiemanager (of bibliografisch managementtool) is een software programma waarmee je literatuurbronnen kunt verzamelen, bewaren en verwerken. Een voorbeeld daarvan is Endnote dat we binnen Fontys vaak gebruiken. Je kunt je eigen bibliotheek maken en de bronnen in verschillende stijlen verder verwerken in een scriptie, artikel of paper. In deze tabel zijn 4 referentietools vergeleken op mogelijkheden en inzet. Op basis van deze criteria kun je zelf een keuze maken voor een tool die voldoet aan jouw eisen. Vooral als je veel literatuur moet verwerken, kunnen dit belangrijke hulpmiddelen zijn. Integratie met Word of een andere tekstverwerker als Libre Office is goed mogelijk.

Studenten en medewerkers van Fontys kunnen Endnote gratis downloaden. Zie hiervoor de pagina Licentie Endnote voor persoonlijk gebruik.
De Nederlandse versie van de APA-richtlijnen voor Endnote kun je downloaden via deze site. Een beknopte handleiding kun je hier downloaden.
De stijl van de Kluwer Leidraad voor Endnote is te vinden via de Universiteit van Tilburg.


Alternatieven zijn Zotero en Mendeley. Dit zijn gratis programma's. Je kunt ze dus ook gebruiken als je niet bij Fontys werkt of studeert. Zie hiervoor de website van Zotero en die van Mendeley.

Contact

Als je nog vragen hebt over referentiemanagers, neem dan contact op met  de Literatuurhelpdesk