Open access geschiedenis

archieven.nl
Op archieven.nl kun je honderden kilometers aan archiefmateriaal doorzoeken. Je vind hier meer dan 51.000 archieven en collecties met ruim 136 miljoen beschrijvingen van archiefstukken waarvan ruim 66 miljoen personen
en bijna 900.000 krantenpagina's.

Delpher
In Delpher vind je miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften die u allemaal woord voor woord kunt doorzoeken. De teksten komen uit de collecties van diverse wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen.

Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. Via deze site vind je duizenden literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie zoals biografie├źn en audiovisueel materiaal. Ook zijn op dbnl.org een groot aantal studies en primaire bronnen beschikbaar op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis.

Huygens ING

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis biedt toegang tot primaire bronnen en vakliteratuur op het gebied van de Nederlandse geschiedenis.

Nederlands Militair Erfgoed
Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Je kunt hier bijvorobeeld zoeken in oude boeken en in tijdschriften op het gebied van de militaire geschiedenis.