Sprint naar content
 
Foto van persoon

Docentonderzoeker

A. (Antoinette) Kroes

Antoinette werkt aan onderzoek en onderwijs rond (on)gelijkheid en vooroordelen.

Antoinette werkte van 2017 tot 2023 in een interdisciplinair team van onderzoekers aan een groot onderzoeksproject op de Universiteit van Leiden. Omdat het project groot was, kon zij zich in allerlei onderwerpen verdiepen. Mijn proefschrift gaat over de socialisatie van vooroordelen in verschillende contexten. In 2023 ben ik gestart als docent bij Onderwijscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) van Fontys Hogeschool en als onderzoeker bij Kenniscentrum Youth Education for Society (YES).

In mijn werk en onderzoek hou ik me bezig met onderwerpen als: onderwijspedagogiek, theoretische pedagogiek, (on)gelijkheid, vooroordelen, leerkrachtverwachtingen, gender en seksuele vorming/ontwikkeling. Ik geef graag lezingen en workshops over deze thema’s. Voordat ik bij de universiteit ging werken, was ik leerkracht op de basisschool. Daarnaast werkte ik bij een organisatie voor Seksuele Diversiteit en Onderwijs. Ik hield me bezig met onderwijs over gender en seksualiteit, LHBTIQ+, en het omgaan met heftige reacties van leerlingen.


Contact

Foto van persoon

A. (Antoinette) Kroes

Docentonderzoeker