'Thinking Hats' inspirerende werkvorm tijdens derde bijeenkomst SCHAT

 

Door regelmatige uitwisseling van informatie en kennis tussen het werkveld, MKB-partners en onderzoekers, wordt in het SCHAT-project een erg volledig beeld geschetst over hoe track en trace technologie toegepast kan worden in de context van het verpleeghuis. Hoe belangrijk deze kennisuitwisseling is, werd wel weer bewezen op dinsdagavond 4 oktober.

De derde bijeenkomst van het SIA-RAAK SCHAT-project vond plaats in het prachtige kantoor van VanMorgen in Veldhoven. De inzichten uit verschillende onderzoeken die in het afgelopen jaar plaats hebben gevonden, waren voor deze bijeenkomst vertaald naar een aantal concepten. Onder leiding van twee consultants van VanMorgen werd in twee groepen verder gewerkt aan deze concepten. Eerst werden de concepten geanalyseerd door middel van de “Thinking Hats” methode; alle deelnemers keken met een ander perspectief naar de voor- en nadelen van het concept. Vervolgens werd één van de concepten verder uitgewerkt middels de “Service Blueprint” methode. Met deze methode is goed in kaart te brengen wat er voor- en achter de schermen moet gebeuren om een nieuw product of dienst goed te implementeren in de context.

Een grote variëteit aan expertise zorgde voor een enorme lading aan nieuwe inzichten en input. De volgende stap is het verder uitdiepen van de concepten, aan te scherpen en weer terug te koppelen aan de uiteindelijke gebruikers in het verpleeghuis. Het was een erg geslaagde en inspirerende avond.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys