Life Sciences

Life Sciences

Life Sciences houdt zich bezig met het opzetten van (targeted) moleculaire testen (DNA/RNA/eiwitten) en waar mogelijk het ontwikkelen van user friendly helpful devices.

Life Sciences is een van de speerpunten van het Lectoraat Applied Natural Sciences. In het speerpunt komen 4 thema’s aan bod:

  1. Diagnostics and Test Development,
  2. Cellular and Molecular Biology,
  3. Genomics,
  4. Food Biochemistry
Sfeerafbeelding Fontys

Equipment

Sfeerafbeelding Fontys

Werken in het UV cabinet, droplet generator en sealer

Sfeerafbeelding Fontys

MinION long read sequencer

Sfeerafbeelding Fontys

Flongle

Sfeerafbeelding Fontys

EasyMag RNA/DNA extractor

Sfeerafbeelding Fontys

Victor spectrofotometer

Sfeerafbeelding Fontys

AB7500 PCR

Sfeerafbeelding Fontys

96 wells plaat in Plate Reader van ddPCR

Sfeerafbeelding Fontys

Analyse lab moleculaire biologie

Sfeerafbeelding Fontys

Tapestation: meten van RNA en DNA kwaliteit

Sfeerafbeelding Fontys

Overzichtsfoto lectoraat TFFM, Solar Fuels


Kennisteam

Dr. A.J.M. (Anne) Loonen

Lector Life Sciences

Dr. J.P.H. (Joost) Schoeber

Lector Life Sciences

E.M. (Ester) Rieter

Docentonderzoeker Life Sciences: Cellular and Molecular Biology

P.A. (Paul) Passarinho

Docentonderzoeker Life Sciences: Genomics

E.H.M. (Edith) Brusselaars-Lempens

Docentonderzoeker Life Sciences: Food Biochemistry

D.M.P.H.J. (Daniëlle) Boesten

Docentonderzoeker Life Sciences: Food Biochemistry


Onderzoeksprojecten


Diagnostics & Test Development

Dr. Anne Loonen, coördinator: “In samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), onderzoeken we de aanwezigheid van resistentiegenen in een hoog- en een laag risico-omgeving, respectievelijk een ziekenhuis en Fontys.

Als door kweek resistente bacteriën of door moleculaire methoden resistentiegenen zijn aangetroffen onderzoeken we welke dat zijn en hoe verspreiding plaats zou hebben kunnen vinden. We samplen in het ziekenhuis en bij Fontys.

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humaan Papillomavirus (HPV). Er zijn meer dan 100 HPV typen bekend, 40 zijn er seksueel overdraagbaar en ongeveer 15 typen zijn hoog risico in relatie tot ontwikkeling van kanker. Sinds januari 2017 is het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker veranderd. Nu wordt middels DNA amplificatie technieken eerst onderzocht of een vrouw hoog risico HPV positief is. Daarna volgt cytologisch onderzoek (cervix cellen bekijken onder de microscoop). Het JBZ is een van de vijf screeningscentra in Nederland. Om zoveel mogelijk vrouwen deel te laten nemen aan het bevolkingsonderzoek kan een zelfafnameset (ZAS) worden aangevraagd. Vrouwen nemen dan bij zichzelf vaginaal materiaal af tbv HPV DNA onderzoek. Het is nog niet bekend of transport naar het laboratorium invloed heeft op de stabiliteit van HPV DNA en RNA op de ZAS. Dit onderzoeken we momenteel.

De ontwikkelingen binnen Thin Films and Functional Materials, een van de andere onderzoeksthemas's, zijn voor DTD natuurlijk ook van belang. Er loopt een subsidieaanvraag voor het ontwikkelen van point of care testen voor biologische parameters.

We werken samen met de Oulu University of Applied Sciences in Finland. Onze docenten doen jaarlijks mee aan de Internationale Teacher Exchange Week in Oulu en onze Finse collega’s geven les bij ons. Er vinden studentuitwisselingen plaats en we kijken nu ook samen met Oulu University en een Belgische partner naar een Erasmus Capacity Building aanvraag waarmee we labfaciliteiten en onderwijs kunnen verbeteren in Kenia.”

Samen met Goffin Molecular Technologies BV (een innovatief bedrijf dat primair reagentia en moleculaire testen verkoopt) ontwikkelen we een test voor bacteriële vaginose, een disbalans in de vaginale flora. De veranderde richtlijnen voor huisartsen stelt DNA diagnostiek (PCR) ipv kweek voor. Een goede reden om mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe tests. Goffin heeft geen labs, wij nu wel.”

We hebben aparte ruimtes om contaminatie van samples/experimenten te voorkomen en we hebben faciliteiten voor celkweek en cellulaire assays. Een strikte scheiding van handelingen moet besmetting voorkomen. Door de richtlijnen te volgen zijn de faciliteiten op ons lab gelijk aan die van een professionele instelling.”

“Coronavrije bubbels door intelligent testen”

Het ministerie van OCW wil in september, bij de aanvang van het studiejaar 2021/22 – en indien mogelijk nog eerder – het mbo, hbo en wo zo ‘normaal’ mogelijk van start laten gaan. Dat betekent zoveel mogelijk weer fysiek onderwijs, mede met de inzet van (snel)testen, aanvullend op overige beschermende maatregelen als mondkapjes, spatschermen en looproutes.

Er is landelijk een achttal pilots opgezet die een zo compleet mogelijk beeld moeten geven van de mogelijkheden hiervoor. Iedere pilot heeft een eigen opzet. De pilot “Coronavrije bubbels door intelligent testen” is geïnitieerd is door Anne Loonen en Joost Schoeber. In die pilot werken FH-TNW, het Summa College en de TU/e samen met een aantal externe partners (Jeroen Bosch Ziekenhuis, GGD, Scan Europe en Sure Laboratories) aan het creëren van coronavrije bubbels waardoor fysiek onderwijs weer mogelijk is met minder/geen beperkingen.  Lees hier de update van maar 2021.

Contact

Dr. A.J.M. (Anne) Loonen

Lector Life Sciences

Dr. J.P.H. (Joost) Schoeber

Lector Life Sciences