Sprint naar content

19 november: Symposium Circulaire Transitie in de maak!

We leven in een tijdperk van grote veranderingen in klimaat, technologie, economie en samenleving. De omslag naar een circulaire samenleving is een gezamenlijke en complexe uitdaging voor ondernemers, burgers, overheden en kennisinstellingen. Ook Fontys wil met onderzoek en onderwijs bijdragen aan deze transitie naar een circulaire economie.

Op vrijdagmiddag 19 november vond de lectorale rede ‘Van lineair naar circulair, een pittige transformatie’ van lector Jifke Sol plaats. Aansluitend wordt Jifke Sol geïnstalleerd als lector Circulaire Transities binnen het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie. Na de installatie ging het panel in op de vraag wat circulaire transities moeilijk of makkelijk maakt. Kortom, waar zitten de kantelpunten en wat is er nodig om die te zien en benutten?

Sfeerafbeelding Fontys

Het middagprogramma (digitaal programma)

Van lineair naar circulair, een pittige transformatie

13.30Start uitzending - Installatie en lectorale rede lector Jifke Sol
Opening door Anja Klomps, directeur Fontys Hogeschool Economie en Communicatie, Lectorale rede van Jifke Sol, Lector Circulaire Transitie en installatie door Elphi Nelissen, College van Bestuur Fontys Hogescholen
14.30Pauze
14.50Studenten Circulaire Transitie aan het woord
15.20Paneldiscussie: hoe kunnen we de circulaire transitie versnellen?
Met: Annemarie Spierings (gedeputeerde Provincie NB), Eric Schagen (voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland), Edwin Schellekens (directeur Brainport Smart District), Alice Korsch (Young Professionals Brabant), Elphi Nelissen (bestuurslid CvB Fontys), Jifke Sol (lector Circulaire Transitie)
15.50Plenaire afsluiting
16.00Einde uitzending

Deel 1: Lectorale rede Jifke Sol

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Deel 2: Studentenpitches en paneldiscussie

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.