Sprint naar content

Duurzaamheid binnen Fontys Hogescholen

Ze komt uit de Verenigde Staten, woont al twintig jaar in Nederland, rondde in 2016 een PhD in Strategic Management af aan de Radboud Universiteit Nijmegen, schreef een scriptie over eetbare insecten en doceert onderzoek aan de School voor Journalistiek. Het mag duidelijk zijn: Angela Marberg is breed geïnteresseerd. Vandaar dat ze met plezier in kaart bracht wat er binnen Fontys gebeurt op het gebied van duurzaamheid.

Wat is de naam van het onderzoek dat je leidde?
‘Sustainability binnen Fontys. Ik heb met een zogenaamde mapping in kaart gebracht wat er binnen Fontys gebeurt op het gebied van duurzaamheid.’

Waarom duurzaamheid? Is er een relatie tussen duurzaamheid en de creatieve economie?
‘Jazeker. Denk aan designers die materialen bedenken en producten of diensten ontwerpen die duurzaam zijn, of designers die manieren bedenken om de houding en het gedrag van mensen ten aanzien van duurzaam positief te beïnvloeden. Er zijn allerlei kruisverbanden. Het zou mooi zijn als we duurzaamheid in het curriculum van alle Fontys-opleidingen zouden kunnen inbedden.’

Hoe is het onderzoek opgezet?
‘Ik was nieuw bij Fontys, dus ik had geen idee waar ik moest beginnen. Ik ben gewoon begonnen met bellen. Ik kwam in contact met Fons Claessen, die op dit moment het Centre of Expertise Circular Transitions leidt, en via hem kwam ik steeds meer mensen en initiatieven op het spoor.’

Hoe lang duurde het onderzoek?
‘Drie maanden.’

Wat is je opgevallen?
‘Dat er binnen Fontys heel veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Er is veel kennis en veel enthousiasme. Fontys mag zonder meer trots zijn op wat er gebeurt, alleen… Het valt niet mee op de site van Fontys te vinden wie wat doet en hoe je hem of haar kunt bereiken. Ook ontbreekt het nog aan een overzicht projecten en van best practices, voor zover ik weet. Ik hoopte dat er één centrale plek zou komen die fungeert als uitvalsbasis voor alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Hopelijk komt die er nog.’

Zijn de resultaten vervat in een document?
‘Ja, een Word-bestand dat Mapping Sustainability heet.’

Welke aanbevelingen staan daarin?
‘Ik heb Fontys geadviseerd een duurzaamheidscoördinator aan te stellen en een platform of ‘groen kantoor’ te ontwikkelen, zodat duurzaamheid in de structuur van de organisatie wordt verankerd. Verder heb ik aanbevolen meer multidisciplinair onderzoek te doen en een duurzaamheidscurriculum te ontwikkelen, docenten te koppelen en best practices en evenementen te delen. Ik heb gepleit voor een meer gestructureerde benadering van duurzaamheid. Het is aan het College van Bestuur om te oordelen of en in hoeverre mijn aanbevelingen worden overgenomen.’

Onderzoeksleider: Angela Marberg
a.marberg@fontys.nl