Project

Grensranking

Grensranking

Binnen het project 'Grensranking' staat het toegepast onderzoek naar de jaarlijkse ranking van de Atlas voor gemeenten centraal. De Atlas betreft een ranking van de 50 grootste Nederlandse gemeenten gebaseerd op woonaantrekkelijkheid. Veel gemeenten die hoog eindigen in het klassement gebruiken de Atlas als ‘gratis marketinginstrument’. De gemeenten langs de landsgrens eindigen veelal lager in het klassement doordat aspecten aan de andere zijde van de grens niet worden meegenomen. Een lage ranking draagt zeker niet bij aan het imago van de stad. En juist dat imago is een thema waar voor Venlo grote uitdagingen liggen.

Doel van het toegepast onderzoek is te verkennen hoe de grensgemeente Venlo correcter gerankt kan worden op basis van een completere meting. Grenssteden zou hier naar verwachting baat bij kunnen hebben. De analyse dient te resulteren in een concreet actieplan voor Venlo waarbinnen de meerwaarde en kracht van de grensligging duidelijk naar voren komt.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Foto van persoon

V.R. (Vincent) Pijnenburg

Lector Cross-border Business Development