Diversiteit en (Ortho-)pedagogisch handelen

De Nederlandse samenleving is in toenemende mate (zichtbaar) divers. Denk aan verschillende leefstijlen, culturele achtergronden, maar ook aan de verschillende bagage (kapitaalvormen) en opvattingen van mensen. Diversiteit is op sommige dimensies verbonden met (hardnekkige) sociale ongelijkheid: de samenleving is zo ingericht dat deze meer toegankelijk en toegesneden is op de behoeften en ervaringen van specifieke groepen en minder op die van andere.

Deze ongelijkheid wordt gelegitimeerd en gereproduceerd door structuren in de samenleving, zoals sociale normen, stereotypen en andere legitimizing myths. Er zijn verschillende maatschappelijke uitdagingen te formuleren om tot een meer inclusieve samenleving te komen. Dan gaat het om het creëren van gelijke kansen, om het bouwen aan sociale cohesie, het omgaan met diverse identiteiten en vraagstukken rondom de democratische rechtsstaat en het vertrouwen in instituties. Op het pedagogisch vlak kan dit vertaald worden naar vraagstukken hoe te voorkomen dat pedagogische professionals onbedoeld groepen uitsluiten, hoe zij kunnen bijdragen aan het bevorderen van positief contact tussen kinderen/jongeren en hun omgeving, hoe zij (op de werkvloer) om kunnen gaan met verschillen en hoe groepen te bereiken die minder vertrouwen in jeugdhulp en jeugdzorg hebben.

Over het lectoraat

Binnen het lectoraat geven we deze vraagstukken vorm binnen drie lijnen:

We werken hierin samen met het werkveld en andere kennisinstellingen om innovatieve onderzoeksprojecten op te zetten en uit te voeren. Daarmee levert het lectoraat een relevante bijdrage aan het onderwijs, de beroepspraktijk en de wetenschap.


Lector

Dr. I. (Iris) Andriessen

Lector Diversiteit en (Ortho-)pedagogisch Handelen

Dr. Iris Andriessen (1975) studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Daar promoveerde ze op onderzoek naar waardenoriëntaties en schoolse motivaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs met een migratie-achtergrond.


Kennisteam

drs. E. (Eef) Dooren

Docentonderzoeker

L.A. (Lisa) Malaihollo

Junior onderzoeker

R.J. (Rob) Mies

Docentonderzoeker

I. (Inge) Saris-van Bijnen

Docentonderzoeker

F.P.M. (Frank) van de Schans MSc

Docentonderzoeker

A. (Alex) Schenkels

Promovendus en docent

J.G. (Jan) Vrielink

Docentonderzoeker

M. (Marieke) Wildeman

Docentonderzoeker

L.J.P. (Leonie) Steenis

Programmamanager onderzoek

T.R. (Tanya) Pretorius

Managementassistent

Onderzoeksprojecten


Publicaties

Andriessen, I., Asmoredjo, J., Yohannes, R. en T van Heese (2021). Evaluatie nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering in de ‘ondertussenperiode’. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Evaluatie nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering in de 'ondertussenperiode' - Verwey-Jonker Instituut (verwey-jonker.nl)

Andriessen, I. en K. Wittebrood (2021). Discriminatie op de woningmarkt. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Discriminatie op de woningmarkt - Verwey-Jonker Instituut

Andriessen, I., M. van Rooijen, M. Day, A. van den Berg, E. Mienis en N. Verweij (2021). Ongelijke kansen op de stagemarkt. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut

Hanneke Felten, Amma Asante, Roelien Donker, Iris Andriessen en Sahar Noor (2021). Wat werkt in de aanpak van institutioneel racisme. Een literatuuronderzoek. Utrecht: KIS Wat werkt in de aanpak van institutioneel racisme | Kennisplatform Integratie & Samenleving (kis.nl)

Hanneke Felten, Serena Does, Suzan de Winter Koçak, Amma Asante, Iris Andriessen, Roelien Donker, Anneke Brock (2021). Institutioneel racisme in Nederland. De aanwijzingen uit de wetenschappelijke literatuur op vier domeinen op een rij. Utrecht: KIS. Institutioneel racisme in Nederland: De aanwijzingen uit de wetenschappelijke literatuur op vier domeinen op een rij | Kennisplatform Integratie & Samenleving (kis.nl)

Andriessen, I. , J. Hoegen-Dijkhof, A. van der Torre, E. van den Berg, I. Pulles en J. Iedema (2020). Ervaren discriminatie in Nederland II. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Andriessen, I. (2019). Nederland inside out. In: Beugelsdijk, S., J. de Hart, P. van Houwelingen en M. Versantvoort (red.). Denkend aan Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Andriessen, I. (2019). Etnic discriminaton in the labour market: the Dutch case. In: Joana Vassilopoulou (Red.). Race Discrimination and Management of Ethnic Diversity and Migration at Work; ISBN No: 978-1-78714-594-8

Gijsberts, M., Andriessen, I., Nicolaas, H. en W. Huijnk (2018). Bouwend aan een toekomst in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Andriessen, I. (2017). Discriminatie herkennen, benoemen en melden. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Andriessen, I., W. van den Berghe en L. Sterckx (2017). Grenzen aan de eenheid. De beleving en waardering van diversiteit en inclusiviteit onder medewerkers van Defensie.

Andriessen, I., M. Gijsberts, W. Huijnk en H. Nicolaas (2017). Gevlucht met weinig bagage. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

den Ridder, J., I. Andriessen, P. Dekker (2017). Burgerperspectieven 2017|2. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

Huijnk, W. en I. Andriessen (2016). Integratie in zicht? Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Bijl, R., Boelhouwer, J., Pommer, E. en I. Andriessen (2015). De Sociale Staat van Nederland 2015. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Andriessen, I., B. van der Ent, M. van der Linden en G. Dekker (2015). Op afkomst afgewezen. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Andriessen, I en K. Wittebrood (2015). Groepen op grote afstand: achtergronden van islamitisch radicalisme en extremisme. In: Huijnk, W., J. Dagevos, M. Gijsberts en I. Andriessen (2015). Werelden van verschil. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Andriessen, I. en J. Dagevos (2015). Tegenpolen. Hoe de bevolking denkt over migranten uit Midden- en Oost Europa en hoe migranten uit Midden- en Oost Europa denken over (de kansen in) Nederland. In: Huinder, C., Odé, A., de Vries, K., Bonjour, S., Eertink, L. C., & Dagevos, J. (Eds.). (2015). Open grenzen, nieuwe uitdagingen: arbeidsmigratie uit Midden-en Oost-Europa. Amsterdam University Press.

2014

Andriessen, I., H. Fernee en K. Wittebrood (2014). Ervaren discriminatie in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Turkenburg, M., L. Herweijer, A. van de Broek en I. Andriessen. (2014). Op zoek naar bewijs II. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Wittebrood, K. en I. Andriessen (2014). Aan het werk vanuit een bijstands- of werkloosheidsuitkering. Inventariserend onderzoek van beleid van gericht op toegang tot de arbeidsmarkt van niet-westerse werkzoekenden van zes grote gemeenten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Andriessen, I. en J. Dagevos (2014). Disadvantage in the labor market for ethnic minority men and women. In: T. Lowell (ed.). Racism: global perspectives, coping strategies and social implications. New York: Nova Science Publishers Inc.

Loeters, E, A. Backer en I. Andriessen (2014). Uitzendbureaus: gekleurde doorgeefluiken? Een onderzoek naar het honoreren van discriminerende verzoeken door intercedenten van uitzendbureaus in Nederland. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jg 30, nr. 4.

2012

Andriessen, I. en H. Fernee (2012). Meldingen van discriminatie in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Andriessen, I., E. Nievers en J. Dagevos. (2012). Op Achterstand. Discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Andriessen, I., E. Nievers, L. Faulk en J. Dagevos (2010). Liever Mark dan Mohammed? Onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse migranten via praktijktests. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Andriessen, I., Nievers, E., Dagevos, J. en L. Faulk (2012). Ethnic discrimination in the Dutch labour market: its relation to job characteristics and multiple group membership. Work and Occupations, 39(3), 237-269.

Nievers, E., Andriessen, I. & Faulk, L. (2012). Waarom men liever Mark heeft dan Mohammed. Resultaten van 106 diepte-interviews met personeelsselecteurs op de Nederlandse arbeidsmarkt. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

2011

Andriessen, I., Nievers, E., Dagevos, J., Faulk, L. & Iedema, J. (2011). Voorkeur bij gelijke geschiktheid: Een studie via praktijktests naar arbeidsmarktdiscriminatie van migrantengroepen. Sociologie, 7(3), 223-247.

2010

Nievers, E. en I. Andriessen  (2010). Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Andriessen, I., J. Dagevos, E. Nievers en I. Boog (2007). Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 2007. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

2008

Ter Wal, J., de Munnik, S. & Andriessen, I. (2008). Turkish marriage migration to the Netherlands: Policy vs. Migrants’ perspectives. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 6(3), 409-422.

Andriessen, I., Dagevos, J. & Iedema, J. (2008). Onbemind of ongemeten? Over de betekenis van discriminatie als factor in de werkloosheid van niet-westerse allochtonen. Mens en Maatschappij, 83(3), 279-301.

Andriessen, I., Phalet, K. en Lens, W. (2006). Future goal setting, task motivation and learning of minority and non-minority students in Dutch schools. British Journal of Educational Psychology, 76(4),827-850 .

Andriessen, I. (2006). Socio-cultural factors and school engagement. A study among Turkish, Moroccan, Assyrian and native Dutch youth in the Netherlands. Universiteit Utrecht: Dissertation.

Andriessen, I. en Phalet, K. (2005). Integration: the road to success in school? A study among minority youth in the Netherlands. In: Herrlitz, W. & Maier, R. (Eds.). Dialogues in and around themulticultural school. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, (p.49-64).

Phalet, K., Andriessen, I. en Lens, W. (2004). How Future Goals Enhance Motivation and Learning in Multi-cultural Classrooms. Educational Psychological Review, 16 (1),  59-89.

Phalet, K. en Andriessen, I. (2003). Acculturation, motivation and educational attainment: a contextual model of minority school achievement. In: Hagendoorn, L., Veenman, J. & Vollenbergh, W (Eds.), Integrating Immigrants in the Netherlands. Cultural versus socio-economic integration. Aldershot/Burlington: Ashgate, 145-171.

Andriessen, I. en Phalet, K. (2003). Wanneer onderwijs werkt: naar een contextuele benadering van acculturatie en schoolsucces van allochtone jongeren. Migrantenstudies, 4, 266-282.

Andriessen, I. en Phalet, K. (2002). Acculturation and School Success: a study among minority youth in the Netherlands. Intercultural Education, 13 (1), 21-36.

Contact

Dr. I. (Iris) Andriessen

Lector Diversiteit en (Ortho-)pedagogisch Handelen