Sprint naar content
Project

DACS; Dynamic UV-light STERilization Robot en Assisted Cleaning Solutions

Wat houdt het project in?

In 2020 zijn bij Fontys Centre of Expertise HTSM twee afzonderlijke projecten gestart met betrekking tot de ontwikkeling van
(1) een schoonmaakrobot voor kantooromgevingen ASC en
(2) een UV-desinfectierobot voor hotels (DUSTERR).
Deze projecten hadden elk hun eigen onderzoeksvragen, namelijk voor ASC het zoeken naar een geschikte use case en haalbaarheid van het schoonmaken van delen van kantoren die momenteel niet goed schoongemaakt kunnen worden door bestaande robots en voor DUSTERR het bestuderen van de haalbaarheid van het ontwikkelen van een UV-desinfectierobot voor andere omgevingen dan ziekenhuizen en luchthavens waar UV-desinfectie momenteel het meest getest wordt. Het tweede project van DUSTERR vereist uitgebreide studie en tests van de doeltreffendheid van UV-desinfectie voor verschillende oppervlakken en de ontwikkeling van een goedkope robot die objecten kan bereiken om te desinfecteren in meer onoverzichtelijke ruimten (in vergelijking met luchthavens of ziekenhuizen). Hoewel beide projecten hun eigen aandachtspunten en eisen hadden, was er ook overlap geconstateerd in te gebruiken en te ontwikkelen technologie, projectpartners (CSU en Demcon), en projectleider (Michiel van Osch).Daarom, en om de overhead van het project te verminderen, zijn deze projecten nu geïntegreerd in één project.

Projectdoelstelling

De doelstellingen van project DACS zijn:
- het afronden van het ASC project door het afronden van de (reeds in ontwikkeling zijnde) schoonmaakrobot voor plnth's en bureaustoelen en
- het schrijven en indienen van een RAAK MKB voorstel m.b.t. de verdere ontwikkeling van ASC. Deze activiteit is al goed op weg maar moet in het voorjaar van 2021 verder worden uitgevoerd en afgerond.
- verder onderzoek in UV reiniging m.b.t. welke oppervlakken met welk soort UV licht en sterkte goed gedesinfecteerd kunnen worden
- verdere ontwikkeling van de UV reinigingsrobot

Het project is geslaagd als dit doel bereikt is en de partners op basis van dit project voldoende kennis hebben opgedaan.
Lectoraat M&R is geïnteresseerd in het verder ontwikkelen van hun technologieën op het gebied van robotica en het leren op basis van die ervaring, en het toepassen van deze kennis in het onderwijs en andere onderzoeksprojecten.
De onderzoeksgroep Distributed Sensor Systems is geïnteresseerd in het ontwikkelen van batterijtechnologie en robuuste, hoogwaardige elektrische systemen en sensoren.
CSU is geïnteresseerd om te leren of een dergelijke robot haalbaar is en of de robot een toegevoegde waarde heeft voor hun klanten en of het voordelig zou zijn om UVC-desinfectie met een robot toe te voegen als een van hun commerciële diensten.
Demcon: is interested in learning and developing technologies to use for their systems and to learning whether developing such a robot to a product after this project is an interesting company prospect.

Periode

September 2020 tot en met februari 2022

Resultaat

Uit de eerste literatuurstudie is gebleken: UV-B is veiliger dan UV-C licht. ·      
Berekeningen: Er is berekent welke intensiteit nodig is en welke tijdsduur nodig is om een oppervlakte te desinfecteren. Op basis hiervan is een keuze gemaakt voor ligt modules die later in dit project getest zullen worden op effectiviteit.

Testplan: Er is een testplan geschreven voor het testen van deze modules. Hierop is bijvoorbeeld al een UV schild besteld.

In een standaard hotelkamer is onderzocht welke objecten er zijn en welke eventueel gescand zouden kunnen worden en hoeveel ruimte er is voor een robot om op verschillende plekken te komen. Gebaseerd hierop en experimenten met licht en schaduw is een keuze gemaakt voor een eerste ‘robot arm’ die over oppervlakten kan bewegen om ze te scannen. In eerste instantie richten wij ons in dit project op lage opbergplekken (bijvoorbeeld in bureau’s) en nachtkastjes waar ook voorwerppen (zoals een telefoon) gedesinfecteerd moeten worden.

Projectteam

Fontys: Michiel van Osch, Chris Lee, Pablo Negrete Rubio, Urs Wyder
Studenten:
Mechatronics: Stage, Semester 7, Afstuderen, Minor Adaptive Robotics
Electrical engineering: Semester 7 en Minor projecten
Demcon: Timo Roestenberg
CSU: Elke de Jong, Kos Fourkiotis, Annette Wooning, Ingrid Holland, Marco Kamps

Publicatie

BRON 14 juli 2020

Video

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

DUTERR

Een prototype ontwikkelen van een UV-licht desinfectierobot voor de 1,5 meter samenleving.

Partners


Contact

Foto van persoon

Dhr. M.P.W.J. (Michiel) van Osch

Onderzoeksleider en docentonderzoeker Mechatronica en Robotica