Expertisecentrum

Big data als aandachtsgebied

Bij Expertisecentrum Big Data richten wij ons op het toevoegen van waarde aan omvangrijke, complexe en dynamische verzamelingen met data. Het gaat om verzamelingen van gegevens:
• die continue groeien,
• waarvan de samenstelling heterogeen is en voortdurend wisselt en
• die te groot zijn om met gewone databasemanagement-technologie te beheren en te ontsluiten.
Expertisecentrum Big Data houdt zich verder bezig met de manier waarop met big data moet worden omgegaan. Dit verloopt het beste in een proces met een specifieke structuur die bestaat uit een vaste keten van stappen. In samenhang daarmee houden wij ons ook bezig met de instrumenten die nodig zijn om de afzonderlijke stappen goed uit te voeren.

Expertisecentrum Big Data

Wij zijn onderdeel van Fontys Hogeschool ICT en wij stellen ons ten doel Big Data Engineers op te leiden. Als eerste in Nederland zijn wij in 2014 op HBO-niveau gestart met een cursus big data.
Het Expertisecentrum Big Data verzamelt de kennis over big data afkomstig uit de wetenschap, uit de beroepspraktijk en van de overheid en verwerkt dit in state-of-the-art onderwijsprogramma’s. Wij doen dit door:
• een brug te slaan tussen onderzoek, beroepspraktijk en onderwijs,
• het initiëren en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, en
• het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande onderwijs op het gebied van big data.

Hebt u ideeën voor samenwerking of voor een project? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Expertisecentrum Big Data? Neem dan contact op met Eric van Tol of Gerard Schouten. Wij gaan graag met u in gesprek.

Gerard Schouten

lector Big Data

Sfeerafbeelding Fontys

Eric van Tol

director Expertisecentrum Big Data

Sfeerafbeelding Fontys