Waarde van Big Data

Economische waarde van big data

Hoe dan ook, we zijn ervan overtuigd dat big data het leven ingrijpend zal veranderen. Big data wordt wel het nieuwe goud genoemd. De omvangrijke datasets uit bestuurlijke of private bronnen bevatten een schat aan informatie over voorkeuren en het gedrag van groepen en individuen. Daarvan kunnen de overheid, bedrijven en individuele burgers profiteren. Een voorbeeld: op basis van het internetgebruik van consumenten kan een 'consumentenprofiel’ worden opgesteld waarmee bedrijven gericht advertenties kunnen versturen aan individuele burgers.

Toepassing

Maar er kan veel meer. Met big data is het mogelijk om het gedrag van groepen burgers te volgen en daarmee inzicht te krijgen in maatschappelijke trends. Big data wordt ook steeds belangrijker voor overheden om goede beslissingen te nemen. Organisaties kunnen dankzij big data op grote schaal maatwerk leveren aan individuele klanten. Artsen kunnen dankzij big data hun werk beter doen doordat ze op maat leefstijladvies kunnen geven. En ook doordat zij hun medicatie zorgvuldiger kunnen afstemmen op de omstandigheden van een patiënt. Kortom, de verwachting is dat big data vrijwel elk onderdeel van de samenleving zal raken.

Sfeerafbeelding Fontys