Sfeerafbeelding Fontys

‘De Onderwijsingenieurs’ is een Centre of Expertise (CoE) dat streeft naar duurzame innovatie van het onderwijs. Samen met onderwijsprofessionals, bouwen wij aan onderwijs om talenten van kinderen en jongeren nog beter te herkennen en te stimuleren.

'Professioneel leren met impact'

Download hier de protocollen (werkvormen) die je kunt gebruiken in een Learning Design Studio (professionele leergemeenschap).

Sfeerafbeelding Fontys
Download protocollen

Het Centre of Expertise ‘De Onderwijsingenieurs’ is in het leven geroepen om het funderend onderwijs duurzaam te innoveren. We willen kinderen en jongeren een stevig fundament voor de toekomst meegeven door het ontwikkelen van kennis en vaardigheden (future skills) die de maatschappij straks van hen verlangt. Leraren spelen daarin volgens ons de sleutelrol.

Wie zijn 'De Onderwijsingenieurs'?

Onderwijsingenieurs zijn bij uitstek de ontwerpers van relevante, inspirerende, uitdagende en effectieve leeromgevingen. Het Centre of Expertise ‘De Onderwijsingenieurs’ biedt samen met partners in de regio een platform om onderwijsingenieurs op te leiden, bij elkaar te brengen en te ondersteunen.

Contact

Heb je een vraag? Neem contact met ons op!

08850 76512
deonderwijsingenieurs@fontys.nl

Wat doen 'De Onderwijsingenieurs'?

In samenwerking met opleidingen, overheid, het bèta-technisch bedrijfsleven en andere relevante organisaties, werken onderwijsingenieurs als onderwijsontwerper, inspirator en netwerker aan futureproof onderwijs. We richten ons daarbij zowel op leraren in het po en vo als lerarenopleiders.

Wat kunnen 'De Onderwijsingenieurs' voor jou betekenen?

Een samenwerkingstraject met 'De Onderwijsingenieurs' levert zowel voor jou als docent als voor de school voordelen op. Je ontwikkelt andere inzichten in hoe jouw praktijk ‘werkt’ en hoe je deze verder kunt ontwikkelen. Je bouwt je netwerk uit, waardoor je meer kennis kunt delen en vergaren. En binnen je school kun je een belangrijke rol gaan vervullen bij het ontwerpen van duurzaam onderwijs.

Download de algemene brochure

Sfeerafbeelding Fontys
Klik hier