Professionele leergemeenschappen voor computational thinking

Incompany maatwerktraject (Learning Design Studio) voor po- en vo-docenten

Over de Learning Design Studio

Ben je schoolleider en op zoek naar expertise om onderwijs te ontwerpen voor het leergebied digitale geletterdheid, dat past bij de eigen school en schoolcontext? Fontys biedt een incompany maatwerktraject in de vorm van een Learning Design Studio aan voor po- en vo-docenten om zich te verdiepen en bekwamen in het geven van onderwijs in computational thinking binnen het leergebied digitale geletterdheid. Het traject is erop gericht om tot een schooleigen invulling te komen, waarbij Fontys zorgt voor de inhoudelijke expertise en de dialoog faciliteert in docententeams.

Voor wie is deze Learning Design Studio?

Deze training is geschikt voor leraren uit het PO en VO die computational thinking willen gaan behandelen. Het is niet noodzakelijk dat dit bèta-docenten zijn of leerkrachten met een sterke affiniteit met het werken met computers.

Waarom deze Learning Design Studio?

Computational Thinking wordt gezien als een van de 21ste eeuwse vaardigheden of future skills. Deze vaardigheid is van breed maatschappelijk belang en dit vertaalt zich in voorstellen voor curriculumontwerp bij curriculum.nu voor digitale geletterdheid[1]. Ook sluit computational thinking aan bij diverse thema’s binnen het voorstel van het ontwikkelteam Rekenen en Wiskunde2 voor het po en het vo van curriculum.nu, zoals: abstraheren, veranderingen en benaderingen, wiskundig probleemoplossen en algoritmisch denken.

Inhoud

Als leraar ga je zelf onderzoeken hoe je de denkvaardigheid van computational thinking herkent, specificeert en in ontwikkeling brengt bij leerlingen. Dat doe je door samen de dialoog te zoeken in een leergemeenschap van leraren die hier ook mee bezig zijn, samen ga je je hierin verdiepen.

De denkvaardigheid computational thinking is een vorm van logisch denken. In het dagelijks leven en leerprocessen heeft het een grote meerwaarde als je voldoende abstractievermogen hebt in je denkstrategie. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van denken in aspecten als oorzaak en gevolg, het benoemen van variabelen en leren inschatten wat er gaat veranderen, en daarbij een verbinding legt tussen deze denkvaardigheid en je eigen wereld.

Veel ‘grote problemen’ lossen we op met de rekencapaciteit van computers, denk bijvoorbeeld aan het maken van modellen om de klimaatverandering beter te kunnen begrijpen. Om van een vraagstuk naar een programmastructuur te komen die het probleem kan oplossen zijn veel stappen nodig in een taal die programmeertaal wordt genoemd. Voordat in deze taal de oplossing wordt geschreven, moet er worden nagedacht over hoe de ontwerpvraag in stukjes kan worden geknipt. Het analyseren van een vraagstuk en dit omzetten naar een heldere structuur voor een programma is computational thinking. Dit ‘leren programmeren’ is geen doel op zich maar een middel om de computational thinking vaardigheden aan te leren. De toepassing van deze vaardigheden beslaan een veel groter domein dan alleen computer gerelateerde uitdagingen.

Na een introductie (note*) ga je zelf ervaring op doen met het schrijven van kleine computerprogramma’s voor aansprekende vraagstukken. De micro:bit is daarbij je hulpmiddel. Op basis van deze ervaringen ga je zelf de denkstappen ervaren en herkennen. Op basis daarvan kom je zelf tot onderwijsontwerp voor je eigen praktijk. Tijdens de bijeenkomsten wordt programmeren ook gebruikt als middel om leerlingen uit te dagen om computational thinking vaardigheden te ontwikkelen.

Beoogde doelen:

De leraar:

  • kan computational thinking definiëren en kent en begrijpt de kernbegrippen;
  • heeft een opvatting over computational thinking als denkvaardigheid;
  • heeft een opvatting over de didactiek van computational thinking;
  • kan programmeren en daarbij gebruik maken van computational thinking en kan de computational thinking denkstructuren herkennen in een programmeertaal;
  • past computational thinking toe in de eigen klas.

Tijdens de bijeenkomsten faciliteren wij het leren van de deelnemers door kennisdeling, maar vooral door de deelnemers zelf te laten onderzoeken op welke wijze zij met hun klassen en in de eigen school computational thinking vorm willen gaan geven. Dat doen de deelnemers door zelf lessen te ontwerpen, uit te proberen en daarop te reflecteren. De begeleiders van Fontys ondersteunen dit leerproces van de deelnemers en brengen door processturing verdieping aan op de onderlinge professionele dialogen. De bijeenkomsten noemen we Learning Design Studio’s, omdat samen ontwerpen en daarvan leren de kern is van de activiteiten.

Programmeren kan met heel veel verschillende tools en in veel verschillende programmeertalen. Als basis gebruiken we de micro:bit omdat dit platform gebruiksvriendelijk is en op alle niveaus een passende uitdaging kan bieden.

1 Curriculum.nu, Leergebied Digitale Geletterdheid,  2019, p.11
2 Curriculum.nu, Leergebied rekenen en wiskunde, 2019, p.23 e.v.

note*: programmeerkennis is niet vereist voor deelname aan deze training

Contact

Mandy Stoop

08850 77837
mandy.stoop@fontys.nl

Praktische informatie

Aantal deelnemers
Minimaal 5, maximaal 10 deelnemers

Aantal bijeenkomsten
10 bijeenkomsten van 2 uur verspreid over het schooljaar

Studiebelasting
50 uur

Locatie
De training wordt incompany op locatie uitgevoerd, maar als het nodig is kunnen de bijeenkomsten ook online verzorgd worden.

Kosten
€9384,-