Waarom zijn we gestart met 'De Onderwijsingenieurs'?

Sfeerafbeelding Fontys

De onderwijssector wordt in toenemende mate en met hoge urgentie gevraagd kinderen, jongeren en jongvolwassenen voor te bereiden op een toekomst waarin future skills, zoals het oplossen van complexe problemen, kritisch denken, creativiteit, samenwerken en communiceren, als essentieel worden beschouwd (World Economic Forum, 2016).

Het funderend onderwijs vervult een sleutelpositie in de voorbereiding van kinderen en jongeren op deze verandering door de ontwikkeling van relevante kennis en vaardigheden, maar ook door wendbaarheid en veerkracht te stimuleren en te begeleiden. Dit vraagt om gepersonaliseerd, adaptief en innovatief onderwijs. Het is belangrijk daarbij te beseffen dat de onderwijstransitie die nodig is om te komen tot een slimme en veerkrachtige samenleving het niveau van lespakketten, excursies en gastlessen overstijgt en duurzaam verankerd moet zijn in de onderwijsprofessionals zélf.

Contact

Heb je een vraag? Neem contact met ons op!

08850 76512
deonderwijsingenieurs@fontys.nl