Wat doen 'De Onderwijsingenieurs'?

Sfeerafbeelding Fontys
In samenwerking met opleidingen, overheid, het bèta-technisch bedrijfsleven en andere relevante organisaties, werken onderwijsingenieurs als onderwijsontwerper, inspirator en netwerker aan futureproof onderwijs. We richten ons daarbij zowel op leraren in het po en vo als lerarenopleiders. We willen nadrukkelijk de schotten tussen po, vo, het werkveld en de opleidingen doorbreken.

Hoe doen we dat?

De Onderwijsingenieurs werken bottom-up door het inrichten van learning design studios van leraren, opleiders en andere stakeholders. Zij werken hierin samen om onderwijs te ontwerpen dat gericht is op het ontwikkelen van future skills bij jongeren. Uitdagingen hiervoor worden aangedragen door het onderwijsveld, overheid en/of bedrijfsleven.

De aanpak die De Onderwijsingenieurs hanteren, is ontleend aan werkwijzen van ingenieurs en andere ontwerpprofessionals, zoals architecten, softwareontwikkelaars en kunstenaars. Sterker nog, het uitgangspunt is dat onderwijsprofessionals in de kern professionele ontwerpers zijn.

Design As Research (DARe)

Onze werkwijze, waarbij het ontwerpen van onderwijs samenvalt met onderzoek naar kansrijke mogelijkheden en met de professionele ontwikkeling van de leraar, noemen we ‘Design As Research’ (DARe).

Contact

Heb je een vraag? Neem contact met ons op!

08850 76512
deonderwijsingenieurs@fontys.nl