Wie zijn 'De Onderwijsingenieurs'?

Sfeerafbeelding Fontys

Onderwijsingenieurs zijn bij uitstek de ontwerpers van relevante, inspirerende, uitdagende en effectieve leeromgevingen. Het Centre of Expertise ‘De Onderwijsingenieurs’ biedt samen met partners in de regio een platform om onderwijsingenieurs op te leiden, bij elkaar te brengen en te ondersteunen. Zo bouwen we samen aan onderwijs dat hen nóg beter in staat stelt om future skills van kinderen en jongeren te herkennen en te stimuleren.

Een Onderwijsingenieur:

  • wil scherp zicht krijgen op wat de toekomstige maatschappij van hun leerlingen vraagt;
  • zoekt naar nog betere leeromgevingen voor hun leerlingen;
  • durft bestaande onderwijstradities kritisch te bevragen;
  • zoekt samenwerking om ideeën te delen;
  • zet zich in om hands-on en minds-on zijn eigen onderwijs te verbeteren.

Kortom: Goed funderend onderwijs begint niet bij grootse vergezichten en revolutionaire instant-onderwijsconcepten, maar bij een pragmatische aanpak van jou als toekomstig onderwijsingenieur.

Contact

Heb je een vraag? Neem contact met ons op!

08850 76512
deonderwijsingenieurs@fontys.nl

'De Onderwijsingenieurs’ is een Centre of Expertise (CoE) verbonden aan het lectoraat Bètadidactiek van Fontys Lerarenopleiding Tilburg en het lectoraat Leren en Innoveren van Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Eindhoven