Onderzoek en projecten

Vanuit expertise op het gebied van techniek, economie, maatschappelijk draagvlak en gedrag, focust het FECT zich op drie onderzoekslijnen:

Energietransitie

Hoe zorgen we voor betaalbare vormen van energieopslag, integratie van de circulaire transitie en energietransitie? 

Circulaire Business Modellen

Hoe implementeer je businessmodellen die het circulaire denken en de energietransitie ondersteunen? Wat is de (verborgen) impact van producten en hoe maak je meervoudige waarde meetbaar?

Transitie als sociale innovatie

Wat is de sociaal-maatschappelijke impact van de energietransitie en circulaire economie? Hoe hangt deze samen met andere maatschappelijke veranderingen en hoe zorg je voor draagvlak?

Voorbeelden van projecten:

Circulaire businessmodellen

FECT heeft, samen met partners, meegewerkt aan een publicatie over circulaire businessmodellen van prof. dr. J. (Jan) Jonker en dr. ir. N.R. (Niels) Faber. Deze is november 2020 verschenen.

Sfeerafbeelding Fontys