Partners

Samen werken aan circulaire transitie

De circulaire economie is een netwerkeconomie, waarin kringlopen elkaar versterken. Netwerk- en ecosysteemvorming is een doel van en een doel in het FECT.

“In de circulaire economie ontstaan nieuwe verdienmodellen vooral tussen organisaties en niet binnen organisaties.” prof. dr. J. (Jan) Jonker

Belangrijke externe partners waarmee we al samenwerken zijn:

Sfeerafbeelding Fontys