Publicaties

Publicaties van het FECT

Lith, Y. van, et al. Fair-Solar transitieagenda. 23 september 2021.

Velter, M.G.E., Bitzer, V. & Bocken, N.M.P. A Boundary Tool for Multi-stakeholder Sustainable Business Model InnovationCirc.Econ.Sust. (2021).

Velter, Myrthe. Inzet boundary tool bij circulair bedrijfstextiel. Fontys for Sustainability. 20 September 2021.

Velter, Myrthe. Samen innoveren voor circulariteit. Fontys for Sustainability. Juni 2021

Lith, Yvonne van. No Energy Transition Without A Circular Transition. Technology Times, 27 juni 2021.

Lith, Yvonne van. Geen energietransitie zonder een circulaire transitie. Innovation Origins, 27 juni 2021.

Nederstigt, Jeske. Wat is de psychologie achter burgerinitiatieven? P+ special van Het Groene Brein, januari 2021.

Interview met Nederstigt, Jeske. De circulaire consument komt niet vanzelf, Bron, januari 2021.

Jan Jonker, Niels Faber e.a.. Duurzaam organiseren: Template voor het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Boom uitgeverij, 2020.

Nederstigt, Jeske. Verdeling macht en waarde maakt of breekt circulaire economie. Milieu, december 2020.

Nederstigt, Jeske. Klimaatvriendelijke keuzes: over onzekerheid en verliesaversie. Kennisplatform Energie+, 11 juni 2020.

Nederstigt, Jeske. Het Klimaatakkoord: een wijkgerichte aanpak. Kennisplatform Energie+, 8 januari 2020

4'33 time for a circular economy, 2017.

Boek 4’33” time for a circular economy

In 2017 heeft Fontys het boek 4’33” time for a circular economy uitgebracht dat circulaire economie niet alleen positioneert als technische, maar ook als maatschappelijke transitie. Het boek biedt een basis voor verdere ontwikkeling van cursussen zowel gericht op studenten als professionals in het kader van ‘een leven lang leren’.

Het boek ‘4’33” time for a circular economy’ is zowel hard copy als digitaal beschikbaar via de (online) boekhandel. ISBN: 9789052846392

Voor docenten van Fontys is het boek digitaal gratis beschikbaar voor gebruik als lesmateriaal. Wil je het boek ontvangen? Dat kan. Stuur een email naar: fect@fontys.nl onder vermelding van boek ‘4’33” time for a circular economy’.

Sfeerafbeelding Fontys

Week van de Circulaire Economie

Van 1-6 februari nam FECT deel aan de landelijke week van de circulaire economie.

Sfeerafbeelding Fontys

Opening FECT

Bekijk de video van de opening op 31 januari 2020.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

 • Boundary Tool MSI

  De Boundary Tool voor multi-stakeholder circulaire businessmodel innovatie Circulaire businessmodel innovaties kunnen hun volledige duurzaamheidspotentieel niet benutten zonder afstemming tussen meerdere stakeholders. Maar hoe kunnen organisaties de dialoog aangaan met hun stakeholders om hun eigen businessmodel te innoveren, in samenhang met de businessmodellen van deze stakeholders?

  De Boundary Tool is een procestool die bedrijven helpt bij het aangaan van stakeholder samenwerking voor circulaire business model innovatie door te focussen op complementariteiten en mismatches in de identiteiten, relaties, competenties en activiteiten van de stakeholders.

  Sfeerafbeelding Fontys

  De Boundary Tool is een procestool die bedrijven helpt bij het aangaan van stakeholder samenwerking voor circulaire business model innovatie door te focussen op complementariteiten en mismatches in de identiteiten, relaties, competenties en activiteiten van de stakeholders. De procestool bestaat uit vijf stappen om afstemming met meerdere belanghebbenden te vergemakkelijken voor duurzame bedrijfsmodelinnovatie: (1) het definiëren van een collectieve ambitie, (2) het in kaart brengen en onderhandelen van de veranderende organisatiegrenzen, (3) het verkennen van kansen en spanningen voor het op één lijn brengen van belanghebbenden, (4) het definiëren van eerste interventies, en (5) het ontwikkelen van een samenwerkingspitch.

  De tool stimuleert gezamenlijk leren en organiseren voor de ontwikkeling en implementatie van duurzame, circulaire businessmodel innovaties.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys