Visie, missie en doelen

Visie: Waar geloven wij in?

Onze economie is sterk in beweging. De wereldbevolking groeit snel. Wij zijn de eerste generatie die te maken krijgt met natuurlijke materialen die in de wereld opraken. Deze ontwikkelingen vragen om innovatie van onze economie. Onze studenten worden als professionals van de toekomst uitgedaagd om na te denken over nieuwe technieken, innovaties, business- en marketingmodellen om grondstoffen vaker en beter te benutten. Gaan we richting een afvalvrije economie? Een economie waar we geen bezittingen meer hebben, maar alleen nog maar producten en diensten leasen? We krijgen er allemaal mee te maken. Samen zorgen we voor een gezonde wereld. We make change!

Bekijk de video over circulaire transitie

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sfeerafbeelding Fontys

Mission statement: waar staan we voor?

Onze missie is het creëren van duurzame economische ontwikkeling in Brabant door praktijkgericht onderzoek op het gebied van de transitie naar een circulaire economie en de energietransitie.

Doelen: wat willen we bereiken?

Hoe kunnen we onze energievoorziening snel verduurzamen en daarnaast betaalbaar en betrouwbaar houden? Hoe maken we gebouwen en infrastructuur goedkoper, veiliger en duurzamer door nieuwe materialen, technologieën en processen? Hoe realiseren we daadwerkelijk een circulaire economie, die de industriële productie van goederen minder afhankelijk maakt van primaire grondstoffen? En waarom doen wij wat we doen, zijn we wie we zijn en welke factoren beïnvloeden ons gedrag?

Om antwoord te krijgen op deze en andere gerelateerde kennisvragen, verricht het FECT de volgende activiteiten:

Praktijkgericht onderzoek

Onze studenten doen praktijkgericht onderzoek op het gebied van circulaire economie en energietransitie om innovatie en wetenschappelijke kennis in de praktijk te versnellen. En om nieuwe aantrekkelijke verdien- en businessmodellen voor bedrijven te creëren, die leiden tot een duurzame en veerkrachtige samenleving en economie in Noord-Brabant en Zuid-Nederland.

Kennisontwikkeling

We ontwikkelen kennis over circulaire economie en energietransitie als sociaalmaatschappelijke en economische innovatie waarin overheden, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en consumenten zich met elkaar verbinden. Hierbij staat gezamenlijke kennisontwikkeling en kennisdeling, stimulering van het ontstaan van nieuwe crossovers en ecosysteemvorming centraal.

Inspirerend onderwijs

We creëren opleidingen op het gebied van Circulaire Transitie om de spanning op de arbeidsmarkt te verminderen. Denk daarbij aan voltijdsonderwijs, hybride onderwijs, bijscholing van professionals in het kader van ‘een leven lang leren’ en andere vormen van kennisoverdracht.