Wat is circulaire transitie?

Het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (FECT) is het kenniscentrum voor de circulaire economie en energietransitie. We voeren praktijkgericht onderzoek uit naar de overgang van een lineaire naar een circulaire economie en de energietransitie. Dit doen we niet alleen. Wij werken samen met (regionale) bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en consumenten. Ons doel is door samen te werken, kennis te delen en toe te passen, nieuwe samenwerkingsverbanden te creëren waarbinnen circulariteit kan opbloeien. Onze primaire focus hierbij ligt op het MKB in Zuid-Nederland.

Sfeerafbeelding Fontys

Samen zorgen voor een gezonde wereld

We leven in een wereld waarin grondstoffen schaarser worden en het aantal mensen groeit. Vanuit de natuur zie je directe reacties op allerlei veranderingen.

Energietransitie

De verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas, en de lineaire productie en transport van consumentengoederen zorgen voor CO2-uitstoot. Dit draagt sterk bij aan klimaatverandering. De aarde warmt op. Willen we dat onze kinderen en kleinkinderen ook kunnen genieten van een gezonde planeet, dan moeten we overgaan van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en aardwarmte. Het FECT onderzoekt hoe we de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening kunnen maken.

Circulaire economie

In onze huidige economie zetten we grondstoffen om naar producten en de afvalstoffen verdwijnen op een hoop. Dit in tegenstelling tot circulaire economie: dit is een proces dat nooit eindigt en waarin weinig tot geen grondstoffen verloren gaan. Het afval van het ene bedrijf is grondstof voor het andere bedrijf. Een belangrijke inspiratiebron voor de circulaire economie is  de natuur. Denk aan dode bladeren op de grond, die voeding vormen voor de bodem en waaruit bomen weer hun voeding halen. De cirkel is rond.

Twee in één

De relatie tussen circulaire economie en de energietransitie staat centraal in het expertisecentrum. Feitelijk is het één transitie: van lineair fossiel naar circulair hernieuwbaar. Deze transitie heeft een sterke technische, economische en sociaal-maatschappelijke impact. Door het te bekijken als één opgave en het maken van slimme combinaties en samenwerkingsverbanden, is economische en maatschappelijke winst te behalen.