Enabling People with Technology

Over Enabling People with Technology

Technologie in de zorg ontwikkelt en verweeft paramedisch onderwijs en onderzoek in samenwerking met het werkveld. Technologie waarmee zorg(processen) worden ondersteund staan centraal bij het genereren en uitdragen van kennis ten behoeve van de ontwikkeling van de paramedische beroepen. Het cliëntperspectief is steeds het uitgangspunt bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgtechnologie.

Onderzoeksthema's

Musculoskeletaal onderzoek

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) omvatten meer dan 150 diagnoses die het bewegingsapparaat beïnvloeden - dat wil zeggen spieren, botten, gewrichten, pezen en ligamenten. MSA worden gekenmerkt door (aanhoudende) pijn en beperkingen in mobiliteit, behendigheid en functioneel vermogen. Zo’n 20-33% van de wereldpopulatie leeft met een pijnlijke MSA.

Naast gespecialiseerde en/of chirurgische zorg worden veel MSA behandeld in de eerste lijn middels een combinatie van niet-farmacologische interventies zoals fysiotherapie, podotherapie of orthopedische therapie waarbij medische beeldvorming dikwijls ondersteunend is bij het bepalen van de juiste behandeling.

Deze onderzoekslijn beoogt de paramedische zorg (diagnostiek en therapie) te optimaliseren door eigenschappen van het musculoskeletale systeem inzichtelijk te maken. In een continue feedbackloop met het zorgtraject worden bestaande techologieen ingezet, aangepast en gevalideerd op basis van behoeften uit de paramedische praktijk.

Technologie-implementatie

In deze onderzoekslijn staat het werkend maken van technologie in de zorg buiten het lab centraal. Technologieën zijn bijvoorbeeld in de thuissituatie of verpleeghuis niet zondermeer toepasbaar, hoewel dit vaak wel gewenst is. De voorwaarden voor succesvolle implementatie, de implementatie van bestaande technologieën in een nieuwe context, en het aantonen van de meerwaarde van dergelijke implementatie staan centraal in deze onderzoekslijn. De onderzoekslijn beoogt kwaliteit van zorg(processen), kwaliteit van leven en monitoring ten behoeve van preventie te bevorderen in de thuissituatie of zorginstelling. Voorbeelden van onderzoeksthema’s zijn onderzoek naar thuisgevoel in verpleeghuizen, gebruik van wearables en biofeedback bij ouderen.


Lector

Foto van persoon

Dr. ir. R.G.A.(Rens) Brankaert

Lector Warm technology and design (onderdeel van lectoraat HIT)

Rens Brankaert is als lector verbonden aan profileringsteam Enabling People with Technology van Fontys Paramedische Hogeschool. Daarnaast is hij in deeltijd verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven als assistent professor Industrial Design op het gebied van ‘Active and Healthy Ageing’. 

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Onderzoeksprojecten Enabling People with Technology