Project

De lockdown een Tikkie terug

Wereldwijd wordt gewerkt aan sneltesten waarmee Corona kan worden aangetoond. Spektrax is een bedrijf dat een bestaande spectrumanalyse technologie doorontwikkeld heeft voor Corona. Met een prototype kan binnen 2 minuten worden aangetoond of iemand besmet is of niet. 

Wat houdt het project in?

Met dit project willen wij een 100% betrouwbaar datasysteem rondom deze toepassing maken. Met een persoonlijke sleutel (biometrisch, NFC in paspoort) identificeert een gebruiker zich bij het apparaat, de test wordt afgenomen, versleutelt opgeslagen en alleen de gebruiker kan met haar of zijn sleutel en in een veilige omgeving het resultaat delen. Dat zou bijvoorbeeld op een vliegveld kunnen zijn, of een (thuis)zorgmedewerker die kan aantonen niet besmet te zijn.

De spectrum meter wordt toegepast voor betrouwbare en gebruikersvriendelijke detectie van het Corona virus. In het project wordt gewerkt aan het realiseren van een privacy vriendelijk en veilig informatieplatform.

Projectresultaten

Voor alle deeltaken geldt dat software producten in een GIT repository worden vastgelegd, en alle andere relevante documentatie in de projectwiki.

1. Adviesrapport, ontwerp- en implementatierichtlijnen
2. Juridisch kader voor compliance
3. DIM prototype
4. Functionele demonstrator van de sneltest-app
5. Functioneel demonstratiesysteem en specificatie van het open platform

Periode

September 2020 tot en met juli 2021

Resultaat

Het onderzoek is door gewijzigde omstandigheden vroegtijdig beeindigd. Onder andere
Behaalde resultaten:
Er ligt een proof of concept klaar en deze is lopend.
Daarnaast is er intensief contact geweest met GGD, Diagnostiek voor U en Effenaar om een testevent te organiseren. Het doel van het testevent was om het ontworpen proces en tool te testen. Hiervoor is er contact geweest met gemeente Eindhoven voor toestemming. Helaas is die toestemming vanuit de gemeente niet gekomen.

Projectteam:

Fontys: Erdinç Saçan, Stephan Vrijsen, Noortje Lavrijssen, Bartosz Paszkowski, Casper Schellekens
Studenten: Dung Luong, Zhicheng Yu, Camiel Bartelet
Datastreams: Tim Slot en Bob Nieme
Handpicked Agencies: Sament Yilmaz en Rob Peters
E-sites: Marloes Bovee
GGD Brabant ZuidOost: Hellen van Poppel
Diagnostiek voor U: M. van Gils

Video


Contact

E. (Erdinç) Saçan

Docentonderzoeker